Avrupamerkezcilikten Uzak Çeviri

Özellikle 1960’dan başlayarak Türkiye’nin siyasi koşullarına bağlı olarak, yazınsal eserlerin yanı sıra pek çok politik ve felsefi yabancı eser çevrilmiş ve yayımlanmıştır. Böylece, “dış kaynaklı” pek çok akım, fikir hareketi ve ideoloji yine çeviriler yoluyla Türkçe’ye ve Türk kültür ve düşünce dünyasında girmiştir. Dönemin siyasi duruşuna bağlı olarak çevrilmek için seçilen eserler değişse de çevirilerin rol ve öneminin azalmadığını, aksine çeviri yayınlarda belirgin bir artış olduğunu görüyoruz.

Read More