Çevirinin Ötekisi

Bana göre çeviri metinler –tıpkı başka metinler gibi, ama onlardan daha da yoğun bir biçimde- hep, içkin olarak, çoğul, kararsız, merkezsiz, melezdir. “Öteki” ses, çevirmenin sesi, hep oradadır. Ama çeviriye dair geleneksel açıklama tarzımız nedeniyle, bu sesin tamamıyla gizli kalmasını yeğler, hatta böyle olmasına ihtiyaç duyarız.

Read More