Ideology Unveiled: Islamist Retranslations of the Western Classics

Esra Birkan Baydan’ın “Ideology Unveiled: Islamist Retranslations of the Western Classics” başlıklı çalışması, “LAP, Lambert Academic Publishing” tarafından yayımlandı. Baydan, bu kitapta Türkiye’de Batı klasiklerinin son dönemde sıkça görülen ideolojik çevirilerini inceliyor. Aşağıda kitabın tanıtımı, giriş kısmından bir alıntı ve içindekiler yer alıyor.

Read More

Strategie der Übersetzung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch

Hans Hönig ve Paul Kussmaul’un yazdığı eser, çeviri yapmayı yeni öğrenen üniversite öğrencileri için uygulamaya yönelik bir kılavuzdur. Kitapta kuramsal bilgi gerektiği yerde uygulamalarla ilintilendirilerek verilir. Kitap alıştırmalardan yola çıkarak öğrencilerin çeviri edinçlerini sağlam bir temel üzerine kurgulamalarını amaçlamaktadır.

Read More

Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler

Çeviri eğitimi veren akademisyenlere, Türkiye’de hukuk dilinin gelişimini araştırmak isteyen araştırmacılara ve koşut metin çalışmasının yöntemlerini öğrenmek isteyen uzman çevirmenlere yönelik bu yapıt, öncelikle koşut metin çalışmalarıyla çeviri edincinin nasıl geliştirilebileceğine yer verdiği için uygulamalı çeviri eğitiminde eğitmenin yönlendirmesiyle ders kitabı olarak da kullanılabilir.

Read More