Bakü’den Newcastle’a Çeviri İntihali Macerası: Her Yer İntihal, Her Yer..

Mayıs sonunda Bakü’ye gidip Uluslararası 21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik konferansında “Çevirmen Kimliği ve Çeviri İntihalinin Tehlikeleri” sunumu yaptıktan üç hafta sonra Haziran ortasında Newcastle’a gidip 6. Uluslararası İntihal Konferansı’nda “Lost in Plagiarism: Retranslation vs Reproduction” sunumunu yapmak etkileyici bir deneyimdi. Böylece 2006 yılı Nisan ayında İstanbul’da bir gazetenin hediyesi olarak verilen bir Ölü Canlar kitabının incelenmesiyle başlayan çeviribilimsel intihal araştırmaları, sekiz yıl sonra bir TÜBİTAK projesi biçiminde dünyanın iki ayrı ucuna taşınmış oldu.

Read More

Yerelleştirme ve Çeviri – Reinhard Schäler

Pelin Güler’in çevirisiyle .. ‘Yerelleştirme ve çeviriye ilişkin tartışmalar uzun zamandır, teknolojinin, otomasyonun, standartların, birlikte çalışabilirliğin etkisi, çevirideki ve yerelleştirmedeki etkinlikler gibi az çok tahmin edilebilir konular etrafında dönmektedir .. Bu gelişme, yerelleştirme ve çevirinin sadece ticari açıdan değil, sosyal, kültürel ve siyasal nedenlerden de önemli olduğunu düşünen insanlar ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Bu gelişme, insanların hapse girmesini engelleyebilir, yaşam standartlarını yükseltebilir; sağlık koşullarını iyileştirebilir ve olağanüstü durumlarda hayatlarını bile kurtarabilir… 2010 yılının başında yaşanan Haiti felaketinde çok sayıda yerelleştirme hizmet sağlayıcısının yanı sıra çok daha fazla sayıdaki bireyin Haiti halkına yardım etmek için gönüllü olması yukarıdaki duruma benzer kısa süreli bir faaliyet örneğiydi. Bu felakete gösterilen tepki, Ushadidi ve Envisiongood tarafından 4636 dilde acil durum hizmet metinlerinin yayınlanması gibi afet yardımında çeviri ve yerelleştirmeyi gerektiren yenilikçi çalışmaların olmasını sağlamıştır.’

Read More