6. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi 2014

Sansür hayatın her alanına yayılmış bir uygulama halini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılık faaliyetinde şeffaf ve katılımcı bir politika uygulamalıdır. İntihal, yasaların konusu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir bilimsel etik konusudur. Yayıncılık sektörünü teşvik, kitap okuma oranlarının artmasında etkili olacaktır. Bu amaçla edebiyatı teşvik konusunda her türlü girişim devlet tarafından desteklenmelidir.

Read More

ÇROP ve Doğuş Üniversitesi: Çizgiroman Paneli, Sergisi, Çalıştayı

Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Çizgi Roman Okurları Platformu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çizgiroman çevirisi de ele alınıyor: Sabri Gürses “Manga Ekseninde Çizgi Roman Çevirisi” ve yüksek lisans tezini çizgiroman çevirisi üzerine yapan Hasan Ali Polat “Çizgi Roman Çevirisinde Çeviri Süreci” sunumlarıyla katılıyor.

Read More

Türkiye Aleksandr Soljenitsın’ı Okuyor: Erciyes Üniversitesi Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Komisyonu’nun katkıları ve Soljenitsın Edebiyat Vakfının katılımlarıyla 19-20 Aralık 2013 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Türkiye Aleksandr Soljenitsın’ı Okuyor: Nesillerin Deneyimi (Aleksandr Soljenitsın’ın 95. doğum yılı anma etkinliği)” düzenlenmektedir. Katılım serbesttir.

Read More