Yaşar Üniversitesi’nde “Çevirmenler İş Başında / Translators In Action”

20 Nisan-22 Nisan 2015 arasında, üç gün sürecek olan etkinlik, konferans çevirmenliğinden fantastik edebiyat çevirmenliğine dek çok çeşitli dallardan çeviri profesyonellerini İzmirlilerle buluşturuyor. Ayrıca Prof. Dr. Sâkine Eruz’un “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çokkültürlülük ve Çeviri” adlı sergisi de 21-24 Nisan tarihleri arasında açık olacaktır. Katılım serbesttir.

Read More

Bakü’den Newcastle’a Çeviri İntihali Macerası: Her Yer İntihal, Her Yer..

Mayıs sonunda Bakü’ye gidip Uluslararası 21. Yüzyıl Penceresinden Kültür ve Kimlik konferansında “Çevirmen Kimliği ve Çeviri İntihalinin Tehlikeleri” sunumu yaptıktan üç hafta sonra Haziran ortasında Newcastle’a gidip 6. Uluslararası İntihal Konferansı’nda “Lost in Plagiarism: Retranslation vs Reproduction” sunumunu yapmak etkileyici bir deneyimdi. Böylece 2006 yılı Nisan ayında İstanbul’da bir gazetenin hediyesi olarak verilen bir Ölü Canlar kitabının incelenmesiyle başlayan çeviribilimsel intihal araştırmaları, sekiz yıl sonra bir TÜBİTAK projesi biçiminde dünyanın iki ayrı ucuna taşınmış oldu.

Read More

6. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi 2014

Sansür hayatın her alanına yayılmış bir uygulama halini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılık faaliyetinde şeffaf ve katılımcı bir politika uygulamalıdır. İntihal, yasaların konusu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir bilimsel etik konusudur. Yayıncılık sektörünü teşvik, kitap okuma oranlarının artmasında etkili olacaktır. Bu amaçla edebiyatı teşvik konusunda her türlü girişim devlet tarafından desteklenmelidir.

Read More

ÇROP ve Doğuş Üniversitesi: Çizgiroman Paneli, Sergisi, Çalıştayı

Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Çizgi Roman Okurları Platformu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, çizgiroman çevirisi de ele alınıyor: Sabri Gürses “Manga Ekseninde Çizgi Roman Çevirisi” ve yüksek lisans tezini çizgiroman çevirisi üzerine yapan Hasan Ali Polat “Çizgi Roman Çevirisinde Çeviri Süreci” sunumlarıyla katılıyor.

Read More

Türkiye Aleksandr Soljenitsın’ı Okuyor: Erciyes Üniversitesi Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Komisyonu’nun katkıları ve Soljenitsın Edebiyat Vakfının katılımlarıyla 19-20 Aralık 2013 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Türkiye Aleksandr Soljenitsın’ı Okuyor: Nesillerin Deneyimi (Aleksandr Soljenitsın’ın 95. doğum yılı anma etkinliği)” düzenlenmektedir. Katılım serbesttir.

Read More