Çeviri Dünyası ve Çeviri Eğitimi (18-19 Aralık 2008)

Posted by on Aralık 5, 2008 in Duyuru

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün düzenlediği, 18-19 Aralık 2008 günleri gerçekleşecek olan Çeviri Dünyası ve Çeviri Eğitimi sempozyumunun programı yayınlandı. Aşağıda yer alan toplantılara katılım serbesttir.

18 Aralık 2008 Perşembe

09.15 Kayıt ve Açılış
Şafak Ural
İ.Ü. Rektör Yardımcısı
Korkut Tuna
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı

“Çeviri Eğitimi ve Çeviri Dünyasından Ne Anlıyoruz?”
Emel Ergun
Çeviribilim Bölümü, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı

1. Oturum
Oturum Başkanı:  Hasan Anamur

10.00-10.20     Bahar Çotur
“Konferans Çevirmenliğinde Meslek Örgütünün İşlevi”

10.25-10.45     Osman Kaya
“Çeviri Sektöründe Meslekleşme ve Örgütlenme”

10.45-11.00     Kahve Arası

2. Oturum
Oturum Başkanı:  Nilüfer Tapan

11.00-11.20    Mehmet Moralı
“Çevirmenlerin Mesleki Örgütlenmelerinin Yayın Dünyası ve Çeviri  Eğitimi Üzerine Etkileri”

11.25-11.45     Sertaç Canpolat
“Altyazı ve Dublaj Çevirisi: Küreselleşen Serbest Piyasanın Türkiye Özelindeki Ucuz İşgücünde Mesleki Sorunlar”

12.00 – 13.00     Öğle Yemeği

3. Oturum
Oturum Başkanı: Işın Bengi

13.00-13.20    Hasan Anamur
“Çevirmen Olunur mu? Çevirmen Doğulur mu?”

13.25-13.45     Dilek Yazıcı
“Çeviri Eğitimi ve Staj Uygulaması”

13.45-14.00     Kahve Arası

4. Oturum
Oturum Başkanı: Yusuf Eradam

14.00-14.20      Aydın Arıtan
“Resmin Bütününü Görmek”

14.25-14.45     Hülya Kaya
“Yazın Çevirisinde Çevirmen ve Yayınevlerinin Farklı  Tutumlarının Kaynağı Olarak Kalite Anlayışı”

14.50-15.10     Eyüp Sarıtaş
“Türkiye’de Akademik Çince Çeviriler ve Sorunlar”

15.15-15.30     Kahve Arası

15.25-16.25     Panel: “AB Sürecinde Çeviride Kalite Standartları”
Yöneten: Nedret Kuran Burçoğlu
Işın Bengi, Osman Kaya, Turgay Kurultay

19 Aralık 2008 Cuma

1. Oturum
Oturum Başkanı: Füsun Ataseven

10.00–10.20    Ayşe Banu Karadağ
“‘Edebiyatta Tercümenin Rolü’nün Çeviri Eğitimi Açısından İrdelenmesi”

10.25–10.45     Sevcan Yılmaz
“Çeviribilimdeki Paradigma Değişikliğinin Çeviri Kuramı Eğitimine Yansımaları”

10.45–11.00     Kahve Arası

2. Oturum
Oturum Başkanı: Okşan Atasoy

11.00–11.35     Eylem Alp – Rana Kahraman
“Mülteci Çevirmenliği Sorunlarının Çeviri Eğitimi Açısından Tartışılması”

11.40–12.00    Esra Özkaya Saltoğlu
“Konferans Çevirmenliği Eğitiminin Sınırları ve Sorunlarının Tartışılması”

12.00–13.15     Öğle Yemeği

3. Oturum
Oturum Başkanı: Elif Daldeniz

13.15–13.35     Sabri Gürses
“Eğitim, Bilgi Kaynakları ve Çeviri Pratiği Arasındaki İlişki”

13.40–14.05     Sinem Canım
“Çeviri Endüstrisinin Bugünkü Koşulları ve Terminoloji Yönetimi”

14.10–14.25     Kahve Arası

4. Oturum
Oturum Başkanı:  Emine Demirel

14:25-14:45     Neslihan Demez
“Akademik Çeviri Eğitimi ve Çeviri Piyasası Etkileşimi”

14:50-15.10     Taner Karakoç
“Halkla İlişkiler Bağlamında Basın Duyurusu Metinlerinin Çevirisi”

15:15-15:35     Turgut Ağar
“Çeviri Eğitiminde Uzmanlık Alanı Dersleri”

15:40-15:55     Kahve Arası

16.00- 17.00     Panel: “Yayıncılık Dünyası ve Çeviri Sorunları”
Yöneten: Çağlar Tanyeri
Serhat Baysan, Mehmet Moralı, Betül Parlak, Necdet Neydim

Daha fazla Duyuru
Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı

Kırıkkale Üniversitesi, 16-17 Nisan 2009 tarihlerinde "Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı" başlıklı ilk uluslararası sempozyumu düzenleyecek. Disiplinlerarası bir nitelik taşıyan...

Kapat