Tarihsel Süreç İçinde Çeviri Bölümleri, “Studies in English”

Posted by on Nisan 27, 2006 in Etkinlik

Prof Dr. Nilüfer Tapan, Okan Üniversitesi Çeviribilim Seminerleri çerçevesinde Tarihsel Süreç İçinde Çeviri Bölümleri başlıklı bir konuşma yapacak. 2 Mayıs 2006, Salı günü gerçekleşecek olan bu toplantıya katılım serbest.

24-26 Nisan 2006 tarihinde de, Boğaziçi Üniversitesi’nde de “Studies in English” başlığını taşıyan bir konferans düzenlendi. İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği IDEA‘nın Boğaziçi Üniversitesi’yle ortak düzenlediği bu 1. IDEA Konferansı, Türkiye ve dünyadan çeşitli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Çevirinin de ağırlıklı olarak konu edildiği bu toplantıda sunulan çalışmaların bazıları çeviribilimcilerin çalışmalarıydı:

Şebnem Bahadır: “Participant Observer, Actor Director: The Multiple ‘Me’s of an Interpreter”
Arzu Akbatur: “Rethinking Fidelity Ambigously:”Abusive Fidelity” in M.N.Nejat’s Translations of Turkish Poetry”
Şule Demirkol: “Translation as Resurrection: The Afterlife of E.A. Poe in Baudelaire’s French”
Annie Brisset: “Translation, Science, and Society”
Farzaneh Farahzad: “Intertextuality in Translation”
Mine Yazıcı: “Training in Medical Translation”
Ali Rashid Al-Hasnawi: “A Cognitive Framework for Metaphor Translation”
Fotini Apostolou: “The Dis/Appearance of the Interpreter: When the Voice Turned Visible in Sidney Pollack’s The Interpreter”
Arzu Eker: “Self-translation of Celebrated In-Betweenness: The case of The Saint of Incipient Insanities by Elif Şafak”
Senem Öner: “Namus: Woman as translation (of Man)”

Toplantının izlencesi ve konferansla ilgili ayrıntılı bilgi IDEA’nın konferans sitesinden elde edilebilir.

Daha fazla Etkinlik
Çeviri Açısından Felsefi Söylem

Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in (Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü), Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün düzenlediği Çeviribilim Seminerleri çerçevesinde 06.04.2006 tarihinde...

Kapat