Direnmenin Estetiği’nin Çevirisiyle İki Gün

Posted by on Mayıs 4, 2006 in Etkinlik, Kitap

Direnmenin Estetiği, Çevirenler: Çağlar Tanyeri, Turgay Kurultay (2006)

Peter Weiss’ın Direnmenin Estetiği adlı romanı, Çağlar Tanyeri ve Turgay Kurultay’ın üç yıllık çalışmasının sonucunda, geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Roman oldukça büyük ilgi gördü ve yazar ve çevirmenlere basında geniş yer verildi. Önümüzdeki günlerde de, Goethe-Institute’de 5-6 Mayıs tarihlerinde Peter Weiss’ı, onun Direnmenin Estetiği adlı bu anıtsal romanını ve çeviri çalışmasını ele alan etkinlikler gerçekleştirilecek: Weiss’ın filmleri gösterilecek, romanın çevirmenlerinin ve Alman edebiyatı uzmanlarının söz alacağı toplantılar yapılacak.

Soruşturma, Çeviren: Ülkü Tamer (2. bsm, 1996)

Direnmenin Estetiği‘nden önce Weiss, Türkçede daha çok oyunlarıyla tanınıyordu. Çevrilen ilk kitabı Mara Marat adlı (daha sonra Peter Brook’un hem sahneye hem sinemaya uyarladığı) bir tiyatro oyunuydu. Can Yücel’in çevirisiyle de Saloz’un Mavalı adlı oyunu ünlendi, Soruşturma adlı belgesel romanıysa Ülkü Tamer tarafından çevrildi. Yazarın en önemli eseri saydığı Direnmenin Estetiği, özel yazım tarzı (bütün roman tek bir paragraftan oluşuyor) ve içeriği (genel olarak Batı düşüncesinin geniş bir dönemini kucaklamaya çalışıyor) nedeniyle Weiss’ı Türkçeye çok keskin bir şekilde tanıtmış oldu.

Mara Marat, Çeviren: Seniha Bedri Göknil (1968)

Bir başka ilginç yön, üç ciltlik Direnmenin Estetiği‘nin Almanca dışındaki bir dile yapılmış ilk tam çevirisinin bu Türkçe çeviri olması. Her iki çevirmen de İstanbul Üniversitesi Çeviribilim bölümünün akademik kadrosunda yer alıyor. Çevirmen Çağlar Tanyeri, 2003 yılında, Bir Edebiyat Metni Olarak Peter Weiss’ın Direnmenin Estetiği Adlı Romanında Anlama Ve Aktarma Süreçleri başlıklı bir doktora tezi hazırlamış.

Direnmenin Estetiği Türkçede karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına da konu olmuş bir roman. 2005 yılında Mediha Göbenli’nin Direnmenin Estetiği’ne Güven: Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Peter Weiss ve Vedat Türkali adlı incelemesi de yayınlanmıştı.

Direnmenin Estetiği’ne Güven: Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Peter Weiss ve Vedat Türkali, Mediha Göbenli

“Peter Weiss’ın Direnmenin Estetiği‘nin anlamına yönelik olarak, çeşitli bakış açılarından– yazınsal, siyasal, toplumbilimsel, sanat, tarihsel- ışık tutularak, yapıtının Türkiye’nin bugünkü koşullarında nasıl okunup yorumlanabileceği üzerine tartışılacağı” ve İsveç Konsolosluğu’yla kitabın yayımcısı Yapı Kredi Yayınları’nın işbirliğiyle hazırlanan iki günlük konferans ve film etkinliklerinin izlencesi Goethe-Institut İstanbul’un sitesinden elde edilebilir.

Daha fazla Etkinlik, Kitap
Tarihsel Süreç İçinde Çeviri Bölümleri, “Studies in English”

Prof Dr. Nilüfer Tapan, Okan Üniversitesi Çeviribilim Seminerleri çerçevesinde Tarihsel Süreç İçinde Çeviri Bölümleri başlıklı bir konuşma yapacak. 2 Mayıs...

Kapat