Çeviri Baykuşu Amatör Çeviri Yarışması

Posted by on Mayıs 5, 2009 in Duyuru

Dragoman Dil Teknolojileri ve Danışma Şirketi, ilk amatör online çeviri yarışmasını düzenledi. “Çeviri Baykuşu Amatör Çeviri Yarışması” adlı yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi www.ceviribaykusu.com sitesinden elde edilebilir. Aşağıda yarışma şartnamesi yer almaktadır.

DRAGOMAN DİL TEK. VE DAN. LTD. ŞTİ.
“ÇEVİRİ BAYKUŞU AMATÖR ÇEVİRİ YARIŞMASI” ADLI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI: Çeviri Baykuşu Amatör Çeviri Yarışması

2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Dragoman Dil Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Dragoman)

3. YARIŞMANIN AMACI:
Küreselleşen dünyamızda farklı dil ve kültürlerden insanlar arasındaki iletişim gereksinimleri arttıkça, çeviri mesleğine duyulan ihtiyaç da giderek fazlalaşmaktadır. Yarışmamız İngilizce diline vakıf ama çevirmenlik mesleğini icra etmeyen kişilerin çeviri yaparken hem eğlenmelerini, hem de çeviri mesleğinin incelikleri ve zorlukları hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

4. YARIŞMANIN KONUSU:
www.ceviribaykusu.com İnternet adresinde bulunan ünlü Amerikalı yazar O’Henry tarafından yazılmış, The Gift of the Magi adlı öykünün site üzerinden indirilerek çevirilmesi ve hazırlanan çevirinin yine site üzerinden ilgili form kullanılarak Dragoman Ltd.’e gönderilmesi, gönderilen çevirilerin belirlenecek jüri tarafından değerlendirilerek kazananların belirlenmesidir.

5. YARIŞMANIN DUYURULMASI:
Yarışma, www.dragomanltd.com, www.dragomanos.com, web adreslerinden on-line olarak duyurulacaktır.

6. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR:
Yarışmaya yalnız, profesyonel olarak çeviri mesleğini icra etmeyen kişiler katılabilir.
Bir yarışmacı birden fazla çeviri ile yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya Dragoman Ltd. ve Dragoman Akademi çalışanları ve birinci dereceden akrabaları katılamazlar.
Yarışmada ödül kazananların profesyonel çevirmen olduğu tespit edilirse, bu kişi yarışmadan diskalifiye edilir ve kazandığı ödül kendisinden bir alt derecedeki kişiye verilir.

7. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
a) Yarışmaya Son Katılım Tarihi
Yarışmaya katılacak çeviriler, 15 Nisan 2009 tarihinden itibaren 15 Haziran 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.
b) Yarışma Başvurusunun Yapılması
Başvuru sahipleri, Dragoman Ltd.’in aşağıdaki yarışma İnternet adresinde yer alan başvuru alanını çevrim içi (online) doldurarak başvuracaklardır.
www.ceviribaykusu.com

8. YARIŞMAYA KATILACAK ÇEVİRİLERİN TESLİM EDİLME KOŞULLARI
a) Çeviriler yalnızca yarışma sitesinde bulunan çeviri gönderim formu kullanılarak çevrim içi (online) gönderilecektir.
b) Başvuru yapan her yarışmacı/ekip, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır.
c) Başvurularını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. YARIŞMAYA GİREN ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRME KISTASLARI
Yarışmaya katılan çeviriler özel bir jüri tarafından,
• Çevirinin kaynak metne, yazarın tarzına ve ruhuna sadakati ve hedef dile; Türkçe’deki öykü yazım geleneklerine uyumu
• Çevirinin tamlığı, ve doğruluğu
• Çevirinin akıcılığı ve anlaşılırlığı
• Çevirmenin yaratılıcığı ve özgünlüğü,
açısından değerlendirilecektir.

II. JÜRİNİN OLUŞUMU
a) Filiz Öğüt, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi
b) Saadet Özen, Araştırmacı-Yazar, Can Yayınları eski Yönetici Editörü
c) Kemal Nuraydın, Editör, National Geographic Türkiye
d) Aykut Şengözer, Çevirmen – Editör, IKSV Kurumsal İletişim Yöneticisi

III. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar, 31 Temmuz 2009 tarihinde yarışma İnternet sitesinde açıklanacak olup dereceye girenler aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:
1.lik Ödülü Bir Adet ACER AOA150-BW Netbook ve 2009 yılı sonuna kadar Dragoman Ltd. tarafından verilecek tüm eğitimlere ücretsiz katılım hakkı.
2.lik Ödülü 2009 yılı sonuna kadar Dragoman Ltd. tarafından verilecek tüm eğitimlere ücretsiz katılım hakkı.
3.lük Ödülü 2009 yılı sonuna kadar Dragoman Ltd. tarafından verilecek tüm eğitimlere ücretsiz katılım hakkı.

Daha fazla Duyuru
Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı II. Uluslararası Sempozyumu

Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı 2. Uluslararası Sempozyumu, 29 ve 30 Mayıs 2009 günlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Sempozyuma katılım serbesttir.

Kapat