Kültürlerarası Diyalog İçin Terminoloji ve Teknik Çeviri

Posted by on Mayıs 27, 2009 in Duyuru

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2008 yılı Haziran ayında başlayan TermTurk Projesinin (Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji) kapanışını, 12-13 Kasım 2009 tarihlerinde, uluslararası bir sempozyum ile kutlayacaktır. Bu projenin ortakları Viyana Üniversitesi, Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Temeşvar Politeknik Üniversitesi ve Başkent Üniversitesidir.

TermTurk projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Sempozyum terminoloji uzmanlarını, dilbilimcileri, profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenleri, teknik redaktörleri, resmi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri, AB ve uluslararası ilişkiler uzmanlarını ve bu alanda çalışan araştırmacılar ile öğrencileri bir araya getirecektir.
Sempozyum programı genel ve paralel oturumlar ile poster sunumlarından oluşacaktır.

Sempozyum konuları

* Terminoloji
* Terminoloji eğitimi
* Ulusal dil ve terim politikaları
* Çeviri ve terminoloji piyasası
* Sözlü çeviri için terminoloji
* İşaret dili için terminoloji
* Çeviri ve terminolojide kalite güvencesi
* Dil ve çeviri teknolojileri
* Teknik metin hazırlama ve teknik redaksiyon
* Kültürlerarası diyalog ve bilgi paylaşım ağları

Sempozyum dili: Türkçe ve İngilizce
Bildiri süresi: 20 dakika + 10 dakika tartışma
Davetli konuşmacılar: 45 dakika + 15 dakika tartışma
Kayıt ücretleri

* Kayıt ücreti: 100,– €
* Resmi kurum ve üniversite mensupları: 70,– €
* Lisansüstü öğrenciler: 20,– € (akşam yemeği ve kokteyl dahil değildir)

Sempozyum Takvimi

* 1. duyuru: 15 Mayıs 2009
* Bilim Kurulu ve davetli konuşmacıların duyurulması: 30 Mayıs 2009
* Erken kayıt: 30 Eylül 2009 (Bu tarihten sonra kayıt ücretlerine 20,– € eklenir)
* Bildiri özetlerinin teslim tarihi (200-400 sözcük): 31 Temmuz 2009
* Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 31 Ağustos 2009
* Sempozyum programının açıklanması: 15 Eylül 2009
* Tam metin bildirilerin teslim tarihi: 31 Ekim 2009
* Sempozyum tarihi: 12-13 Kasım 2009

Sempozyum Düzenleme Komitesi
Prof Dr. Ayfer ALTAY (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Gerhard BUDIN (Viyana Üniversitesi, Avusturya)
Prof. Dr. Klaus-Dirk SCHMITZ (Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya)
Prof. Dr. Georgeta CIOBANU (Temeşvar Politeknik Üniversitesi, Romanya)
Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Başkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Ender ATEŞMAN (Hacettepe Üniversitesi)
Anja DRAME (TermNet – Uluslararsı Terminoloji Ağı)

İletişim
Proje Asistanı
Cihan ALAN
Tel: (+90 312) 297 6290
Faks: (+90 312) 297 6290
E-Posta: info@termturk.net

TermTurk Terminoloji Projesi
http://www.termturk.net

Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ender ATEŞMAN
(+90 312) 297 6257
atesman@hacettepe.edu.tr

Yardımcı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ayfer ALTAY
(+90 312) 297 6256
ayferaltay-hacettepe@hotmail.com

Hacettepe Universitesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe/Ankara
(+90 312) 297 8375
http://www.mtb.hacettepe.edu.tr

Kaynak: http://www.termturk.net/tr/node/28

Daha fazla Duyuru
Turkish Book Review: January-June 2009

"Turkish Book Review .. Türkçeden çevrilecek kitaplar konusunda arayış içinde olan yayınevlerinin, ajansların ve çevirmenlerin ilk başvuracakları kaynak durumunda." Mehmet Kalpaklı

Kapat