Ortak Kuran Çevirisi ve Önsözü

Posted by on Ağustos 22, 2009 in Çevirmen Önsözü

Sabah - Diyanet Vakfı Kuran Çevirisi

Sabah gazetesi 22 Ağustos 2009 günü “bugün bedava – kupon yok, beklemek yok. Kullanışlı boyutuyla her yerde yayınızda taşıyabileceksiniz. Özel kabartmalı kapak, tam 640 sayfa” diyerek bir Kuran-ı Kerim çevirisi dağıttı. Diyanet Vakfı’nın bir araya getirdiği bir heyet tarafından yapılmış olan çeviri üzerindeki bilgiye göre dördüncü basım.

Bu çevirinin daha önceki basımları da Sabah gazetesi tarafından yapılmıştı. Bu yeni basımda (dördüncü basım, Ağustos 2009, 620.000 adet) daha önceki baskılarda yer alan önsöze yine yer verilmiş, fakat bazı paragraflar çıkarılmış. Aşağıda yer alan önsözde, çıkartılan paragraflar yatık yazıyla belirtilmiştir:

ÖNSÖZ

Başlangıçta Dünya İslâm Birliği’nin talebi üzerine hazırla­nan ve ilk baskısı 1982 yılında gerçekleştirilmiş olan bu meal, işbölümü esasına göre yapılan bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Bu çalışma çerçevesinde heyet üyelerinden Ali Özek 1-48, 581-604; Hayreddin Karaman 76-126; Mustafa Çağrıcı 49-62, 281-358; İbrahim Kâfi Dönmez 63-75, 358-420, 561-580; Sadreddin Gümüş 127-280; Ali Turgut 421-560. sayfaları tercüme etmiş ve açıklayıcı notlar koymuşlardı.

Daha sonra, gerek heyetin bilgisi dışında yapılan ilâvelerin çıkarılması ve baskı hatalarının düzeltilmesi, gerekse mealin ve açıklamaların heyet halinde gözden geçirilmesi için üçerli guruplar halinde ve tam heyet olarak birkaç müşterek çalışma yapılmıştır.

1990 yılı itibariyle telif haklan konusunda yetkili kılınmış olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı’nın (İFAV), Medine-i Münevvere’deki Mushaf Basım Kurumu’ndan, daha sonra da Türkiye Diyanet Vakfi’ndan gelen talepleri değerlendirip meal heyetine iletmesi üzerine, heyet 1991 yılında bu çalış­maların sonuncusunu gerçekleştirmiş; böylece mealin Suudi Arabistan’da adı geçen kuruluşça, Türkiye’de de T. Diyanet Vakfı’nca basılmasına İFAV ve meal heyeti müştereken muva­fakat vermişlerdir.

Bu meal, açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir kişinin değil, bir heyetin eseridir. Bir âyeti, asıl manası ve hükmü değişmeksizin birkaç türlü ifade etmenin mümkün olduğu yerlerde heyet üyelerinin üslûplarına dokunulmamış, böylece erişilmez güzelliklere, meal çerçevesinde ifade edilemez mana ve sırlara sahip Îlâhî Kitabın zenginliği, küçük bir ölçekle de olsa meale yansı­tılmıştır.

Kur’ân-ı Kerim, derinliği ve genişliği sonsuz bir deniz gibi­dir. Bugüne kadar yapılmış bulunan tefsir, tercüme ve açıklama­lar insanlara, o sonsuz denizden birer parça sunmuştur. Heyet olarak bu saadet denizinde bir müddet sizin için keşfe çıkmış olmaktan ve size bazı güzelliklerini sunmuş olmaktan mutlu­yuz.

Son heyet çalışması sırasında âni bir rahatsızlık sonucu vefatından derin hüzün duyduğumuz Doç. Dr. Ali Turgut’u hayırla yâdediyor, kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret dili­yoruz.

Bütün üyelerin katılımıyla mealin baştan sona gözden geçi­rildiği ve imlâ birliği konusunda da iyileştirilmelerin yapıldığı son çalışmanın dizgi işlemlerini -azamî titizliği de göstererek-verilen kısa sürede yetiştirmek için özel çaba sarfeden İFAV ya­yın sorumlusu sayın Mehmet Kılıç’a ve Ayçan Grafik’e teşekkü­rü borç biliriz.

Cenab-ı Mevlâ’dan niyazımız, cümlemizi dünyada imandan ve Kur’ân’dan mahrum bırakmaması, hitabını anlama ve bütü­nüyle hayatımıza yansıtma cehdimizde inayetini lütfeylemesidir.

HEYET

Daha fazla Çevirmen Önsözü
Türkiye’de Çeviri Mücadeleleri

Karl Marx'ın "Fransa'da Sınıf Mücadeleleri" adlı kitabının Almancadan ilk özgün çevirisini yapan Erkin Özalp, çeviriye yazdığı önsözde, kitabın daha önce yayınlanan İngilizceden çevirisini eleştiriyor.

Kapat