Uluslararası Çeviri Kolokyumu ve Sergisi

Posted by on Ekim 11, 2009 in Duyuru

21-23 Ekim 2009 günü, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan kolokyuma bir de çokkültürlülük ve çeviri konulu sergi eşlik edecek. Aşağıda serginin tanıtımı yer alıyor. Çeviri Derneği’nin İstanbul Üniversitesi Çeviribilim bölümü’yle birlikte düzenlediği kolokyum ile ilgili ayrıntılar kolokyum sitesinden izlenebilir.

Kollokyum 2009

Sergi

Anadolu’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Çokkültürlülük: Dil Oğlanları ve Tercümanlar

Binlerce yıl Anadolu’dan geçen kervanlar çokkültürlülüğü ticaret yolları boyunca yanlarında götürmüşlerdir. Çok dillilik Anadolu’ya özgü doğal bir durumdur. Çevirmenler ise bu çok kültürlülüğün önemli temsilcilerindendir.

Dört kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun saygın üyelerinden biridir çevirmenler. Bu devasa imparatorlukta ve İmparatorluğun tükenmez tarihiyle başkent konumunda bulunan  İstanbul’da çevirmenler siyasi ve kültürel yaşamın, dahası ilerlemenin olmazsa olmaz üyeleridir. Onlar kültür elçileri olarak Doğu kültürünün Batı’ya, Batı kültürünün de Doğu’ya taşınmasını sağlarlar.

Sergide M.Ö. 2000’lerde oluşan Anadolu kültüründen yola çıkarak  Osmanlı İmparatorluğu’nda çokkültürlülük ve  çevirmenin konumu fotoğraf ve belgelerle anlatılıyor.
*
Multicultural Life in Anatolia and in the Ottoman Empire: The Role and Relevance of Dragomans and Translators

For thousands of years the caravans crossing Anatolia transported the multiculturalism of the land from one city to the other. Multilingualism was a unique aspect of Anatolia where countless civilisations had lived since 11.500 B.C.(see Göbeklitepe). The translators and interpreters, needless to say,were natural elements of the cultural structure.

The gigantic Ottoman Empire (1299-1920) – reaching the peak of its power between 16th-17th centuries in three continents- was an Empire of Translation with her countless tongues. In her capital – the unsurpassable historic city of Istanbul- the translators and dragomans were central characters in trade, politics, education and culture. Without translators, the communication in these areas couldn’t have been possible. They transfered the Eastern culture (Orient) to the West, and the Western culture (Occident) to the East.

In the 19th century, the Ottoman translators were the leading spirit of the reform movement.

This exibition displays the role of translators starting with the Anatolian culture 2000 B.C. focusing on the Ottoman Empire with photos and documents.

INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF TRANSLATION
ISTANBUL
OCTOBER 21-23, 2009
Istanbul University
Department for Translation Studies
Translation Association (FIT)

Hazırlayan: Doç. Dr. Sâkine  Esen-Eruz (İstanbul  Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü)
Rektörlük Binası
21.10. 2009 – 23.10.2009

Daha fazla Duyuru
Çeviri Derneği: “30 Eylül Dünya Çeviri Günü Kutlu Olsun”

"30 Eylül Dünya Çeviri Günü ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çevirmenlere, çevirilerle beslenenlere, yepyeni ufuklara açılanlara kutlu olsun. .. Her yıl 30 Eylül’de açıkladığımız ÇEVİRİ DERNEĞİ ONUR ÖDÜLÜ, 2009 yılında, İtalyancadan önemli çevirilere imza atan Rekin Teksoy’a verilecektir." Çeviri Derneği Yönetim Kurulu

Kapat