Konferanslar ve Yayınlar

Posted by on Ekim 18, 2009 in Duyuru

Bir dizi konferans ve yayınların internet adresleri, via Mona Baker.

The 6th International Conference Critical Link, 26-30 July 2010, Aston University, Birmingham, United Kingdom: ‘Interpreting in a Changing Landscape’

4th IATIS Conference (2012).

Critical Readings in Translation Studies.

The Interpreter and Translator Trainer, Volume 3, Number 2, 2009.

Research Models in Translation Studies II, 29 April – 1 May 2011.

Riddles of Belonging (India in Translation and Other Tales of Possession), Christi Merrill.

Public Service Interpreting (The First Steps), Corsellis A.

The Author-Translator in the European Literary Tradition. Swansea University, 28 June – 1 July 2010.

The Sign Language Translator and Interpreter, Volume 3, Number 2, 2009.

The Translator: Studies in Intercultural Communication, Volume 15, Number 2, 2009: Chinese Discourses on Translation (Positions and Perspectives).

Translated People, Translated Texts (Language and Migration in Contemporary African Literature), Tina Steiner.

Decolonizing Translation (Francophone African Novels in English Translation), Kathryn Batchelor.

Interpreting and Translating in Public Service Settings (Policy, Practice, Pedagogy), Edited by Raquel de Pedro Ricoy, Isabelle Perez and Christine Wilson.

5th International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting, Heriot-Watt University, 21-22 November 2009.

International Conference on the Role of Translation in the Dialogue of Civilizations, 18-19 November 2009 / An-Najah National University , Nablus , West Bank , Palestine.

The Construction of Translation Studies through Translation, 2 Dec 2009.

Translation Studies: Moving In – Moving On, 10-12 December 2009 at the University
of Joensuu, Finland

Translation Studies in the Japanese Context, 9-10 Jan 2010, Ritsumeikan University Kyoto Japan

The Fourth Asian Translation Traditions Conference,  15-17 December 2010, The Chinese University of Hong Kong (CUHK)


Daha fazla Duyuru
Uluslararası Çeviri Kolokyumu ve Sergisi

21-23 Ekim 2009 günü, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirilecek olan kolokyuma bir de çokkültürlülük ve çeviri konulu sergi eşlik edecek. Aşağıda serginin tanıtımı yer alıyor. Çeviri Derneği'nin İstanbul Üniversitesi Çeviribilim bölümü'yle birlikte düzenlediği kolokyum ile ilgili ayrıntılar kolokyum sitesinden izlenebilir.

Kapat