Strategie der Übersetzung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch

Posted by on Ocak 11, 2010 in Çeviribilim Kitapları

Kitap: Hönig, Hans G. / Kussmaul, Paul (1982)

Strategie der Übersetzung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch (Çeviri Stratejisi: Ders Kitabı)

Tübingen: Günter Narr Verlag, 3. basım, 1992 (167 s.)

*

Değerlendiren: Sibylla WOLFGARTEN  (Mainz Gutenberg Üniversitesi, Germersheim Çeviribilim Fakültesi, Türkçe Yüksek Lisans Programı ve Erasmus Programı 2008/ 2009 İ.Ü. Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencisi)

Her iki yazar da çeviribilimin eğitim alanında ilklere imza atan çeviribilimcilerdir.

“Strategie der Übersetzung” doğrudan Çeviribilim lisans programları öğrencilerine yönelik yazılmış çeviribilim alanının önemli ilk eğitim kitaplarından biridir. Çalışmaları uluslar arası platformlarda da yer alan Hönig, 33 yıl Germersheim Çeviribilim Fakültesi’nde yönetici olarak da görev yapmıştır.

Kitabı yazma amacını yazarlar öğrencilerde çeviriye yönelik önyargıları kırmak, onların bu konuda kavramsal düşünmelerini sağlamak olduğunu belirtirler. Çeviribilimle çeviri uygulamaları arasında bir köprü kurmayı hedefler kitap. Uzman çevirmen çeviriyi kuşatan tüm etmenleri dikkate alarak her adımını neden attığını bilen çevirmendir. Çeviri bilinçli  bir eylem biçimidir.

Birkaç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünün adı  “kutsal orijinal” başlıklı klişe bir yaklaşımdır.  Kitapta bu  tür klişeleri kıran alıştırmalara yer verilir. Her bölümün sonunda sorular bulunmaktadır. Soruların yanıtlarına kitabın sonunda yer verilmiştir. Yazarlar hicivli bir dille alıştırmalarda öğrencilerin dünyasından yola çıkarak, çeviriyi araba sürmek ya da satranç oynamaya benzetirler.  Farklı bölümlerden  oluşan birinci bölümde metinlerden örnekler  iletişimsel ortama taşınarak verilir. Çeviri hep bir amaca yönelik yapılır, salt kendi için yapılan çeviri gerçekte yoktur.

İkinci bölümde, dil-eylem kuramı gibi çeviri sürecini saydamlaştırmak için gerekli yaklaşımlar bol örneklerle açımlanır.

Yazarlar sonuç yerine, eleştirinin eleştirisi diye bir başlık yeğlemişlerdir. Bu bölümde  çevirmenin erek kültürü bilmemesi, dahası çeviri edinci olmaması nedeniyle erek dile yapılan yanlış aktarımlardan örnekler vererek çeviri eğitiminin nasıl olmaması gerektiği üzerinde dururlar.

Hans Hönig ve Paul Kussmaul’un yazdığı eser, çeviri yapmayı yeni öğrenen üniversite öğrencileri için  uygulamaya yönelik bir kılavuzdur. Kitapta kuramsal bilgi gerektiği yerde uygulamalarla ilintilendirilerek verilir. Kitap alıştırmalardan yola çıkarak öğrencilerin çeviri edinçlerini sağlam bir temel üzerine kurgulamalarını amaçlamaktadır.

Daha fazla Çeviribilim Kitapları
Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler

Çeviri eğitimi veren akademisyenlere, Türkiye'de hukuk dilinin gelişimini araştırmak isteyen araştırmacılara ve koşut metin çalışmasının yöntemlerini öğrenmek isteyen uzman çevirmenlere yönelik bu yapıt, öncelikle koşut metin çalışmalarıyla çeviri edincinin nasıl geliştirilebileceğine yer verdiği için uygulamalı çeviri eğitiminde eğitmenin yönlendirmesiyle ders kitabı olarak da kullanılabilir.

Kapat