Savaşa Karşı Yazarlar / Writers Against the War

Posted by on Ağustos 5, 2006 in Güncel

3 Ağustos 2006 günü Arap Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği, Filistin Gazeteciler-Yazarlar Birliği ve Türkiye Yazarlar Sendikası, dünya kamuoyuna yazdıkları ortak mektupla, İsrail’in Lübnan’a ve Filistin’e saldırısını kınadılar. Aşağıda bu üç yazar örgütünün savaşın bitirilmesini isteyen ortak mektubu yer alıyor. // On 3 August 2006, Arab Writers Union, Writers and Journalists Union of Palestine and Writers Syndicate of Turkey made a call to world public opinion by a common letter, condemning the ongoing Israeli attacks targeting Lebanon and Palestine. Below is the common letter of the three associations calling for the termination of this war.

 

ULUSLARARASI YAZAR ÖRGÜTLERİNDEN DÜNYA KAMUOYUNA ORTAK MEKTUP

Günlerdir Lübnan’da ve Filistin’de kan çemberi genişliyor. İnsanlar ölüyor. Evler, havaalanları, limanlar, köprüler, iş yerleri, camiler yerle bir ediliyor.  İki milyona yakın Lübnanlı göç etmek zorunda bırakılıyor. Amerika; Filistin ve Lübnan halkına yapılan bu barbarlığa kesintisiz siyasal, askeri yardımda bulunuyor,  uluslararası hukuku hiçe sayarak, Güvenlik Konseyi’ni bölgedeki çıkarları için kullanıyor. Birleşmiş Milletler, Amerika’nın baskısıyla ateşkes kararı alamıyor, İsrail’in saldırılarını durduramıyor. Bu durum, Irak’ta olduğu gibi Lübnan’da da halkları ve mezhepleri birbirlerine kırdıracak; siyasi, ekonomik ve kültürel bağları zayıflamış sömürge Arap devletleri yaratacaktır. Ortadoğu’da bugün bu oyun oynanmaktadır.

Biz Türkiyeli ve Ortadoğulu yazarlar, bu oyunu bozmak, Ortadoğu’da akan kanı durdurmak için Güvenlik Konseyi’ni, insan hakları örgütlerini, dünya aydınlarını, yazarlarını, İsrail ve Amerika’nın onurlu barış yanlılarını bu soykırıma karşı tavır almaya çağırıyoruz.

Yıkıcı Amerikan siyasetine ve suç ortağı İsrail’e karşı kesin, acil girişimlerde bulunulmasını, Amerika’nın uluslararası kuruluşları etkisiz kılmasının ve antlaşmaların (özellikle de Cenevre Antlaşması) uygulanmasını engellemesinin önlenmesini, Ortadoğu’da bugüne değin yapılan kıyımların cezasız bırakılmamasını istiyoruz.

İsrail’in Filistin’i, Lübnan’ı; Amerika’nın Irak’ı işgalinden halkların direnişi doğmuştur. Bu direnişler, bölge halklarının deneyimlerine ve uluslararası yasalara göre de bir savunma hakkıdır. İşgalci olan, İsrail ve Amerika’dır. Amerika’nın ve İsrail’in uluslararası yasaları ve özellikle de Güvenlik Konseyi’nin 194., 242., 338. kararlarını uygulamaması, Kudüs ve işgal edilen Golan Tepeleri ile ilgili kararlar ve kadın, çocuk, yaşlı demeden on binden fazla Filistinli’nin ve Lübnanlı’nın yirmi beş yıldır İsrail’in elindeki tutsaklıkları, bölgedeki krizin asıl nedenleridir.

Biz yazarlar, eşit çözümler getirmeyecek, özgürlüğün önünü açmayacak, Ortadoğu halkının acılarını dindirmeyecek, ölümleri durdurmayacak hiçbir çabanın başarılı olamayacağı inancındayız. İşgalci devletlerin saldırılarını Suriye, İran gibi diğer ülkelere doğru da genişletmek istemesi, sözünü ettiğimiz kanlı çemberin daha da büyümesine neden olacaktır.

Tüm bunlara karşı diyoruz ki, bugün Ortadoğu’yu yarın da sizi yakıp kavuracak bu savaşı, bu insanlık ayıbını, yeryüzünden yine insanlığın ortak vicdanı ve soylu karşı duruşu silebilecektir.

Arap Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği adına Ali Akle Orsan

Filistin Gazeteciler-Yazarlar Birliği adına Hamza Berkavi

 

Türkiye Yazarlar Sendikası adına Enver Ercan

*

A LETTER TO THE WORLD PUBLIC OPINION FROM INTERNATIONAL WRITERS ASSOCIATIONS

For days, the circle of blood in Lebanon and Palestine is expanding. People are dying, houses, airports, harbours, bridges, business sites, mosques are being destroyed. Nearly two million Lebanese are forced to migrate. US is providing continuous political and military support to ongoing brutality targeting Palestinian and Lebanese citizens and manipulating the UN Security Council for its regional interests in conflict with international law. Under pressure from US, United Nations is unable to sustain a ceasefire thus unable to stop Israeli attacks. This situation will fuel the conflict among various sects and people in Lebanon as it has been in Iraq; and will lead to a group of Arab “colonies” with weak political, economical and cultural bonds. This is the act on scene in today’s Middle East.

We, Turkish and Middle Eastern writers, invite the UN Security Council, human rights associations, intellectuals and writers of the world and also peace supporters in US; to stand against this ongoing genocide in Middle East, to put an end to this game and bloodshed.

We demand definitive and urgent steps against destructive US policies and its accomplice Israel; prevention of US from neutralising international organisations and impeding the international law (especially the Geneva Convention). We also call for the massacres committed in Middle East not to go unpunished.

Israeli occupation in Palestine and Lebanon as well as American occupation in Iraq led to public resistance in those countries. Resistance is legitimate in light of contemporary Middle East as well as international law. The occupying forces are US and Israel.  American and Israel disrespect to the international law and particularly UN Security Council decisions no. 194, 242 and 338; decisions regarding the status Jerusalem and Golan Heights, more than 10.000 Palestinian and Lebanese including women and children by Israel for 25 years, form the basis of ongoing crisis in the region.    

We, writers, believe that solutions which are not fair, which doesn’t pave the way to freedom, stop the killings, and ease the pain of people in the region will not succeed. The intention of the invaders to expand their aggression to countries such as Iran and Syria will only lead to the expansion of this bloody circle.

Against all those we as writers say: It is only the common sense and royal opposition of humanity that will be able to stop this war, this shame of humanity; to stop the war which is burning down Middle East and which will knock your door in the future.

Ali Akle Orsan on behalf of Arab Writers Union  

Hamza Berkavi on behalf of Writers and Journalists Union of Palestine

Enver Ercan on behalf of Writers Syndicate of Turkey

 


Daha fazla Güncel
Geleceği Haber Veren İsrail Çevirileri

Piyano filminin oyuncularından Maureen Lipman 13 Temmuz günü akıl almaz bir şey söylemiş, John Pilger adlı bir yazar da bunu...

Kapat