Söylenceden Gerçekliğe

Posted by on Ocak 11, 2010 in Çeviribilim Kitapları

Kitap: Akbulut, Ayşe Nihal (2004)

Söylenceden Gerçekliğe

Multilingual: İstanbul (147 s.)

*

Değerlendiren: Özge ÇELİK  (Doktora öğrencisi, Metis Yayınevi editörü)

Yazarın şiir, roman, öykü çevirilerinin yanı sıra Çeviribilim alanındaki bilimsel ve öncü çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerin çeviri ve filoloji bölümlerinde uzun yıllar görev yapan yazarın çalışması, esasen bu süreçte edindiği bilgi birikimine ve deneyime dayanıyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu kitap, özellikle çeviri eğitimi konusuna odaklanarak, Çeviribilimin 1990-2000 arasındaki gelişimine, “ayakları daha yere basan, söylenceleri geride bırakan gelişime tanıklık etmeyi” amaçlıyor (9-10). Biri İspanyolca, biri İngilizce yazılmış dokuz farklı makalede yazar çeviribilim alanındaki birikimini okurlarla paylaşıyor.

Çeviribilimdeki değişim sürecine ışık tutmayı amaçlayan yazar, “Söylenceden Gerçekliğe” başlığını taşıyan ilk bölümde, çeviri ve çevirmenlik kavramlarını ele alıyor. Çeviri eğitiminin kurumsallaşması, çeviri kuramlarının yaygınlaşmasıyla çeviri ve çevirmen kavramlarının nasıl bir değişikliğe uğradığını tartışmaya açıyor. Alanın hem içinden hem de dışından bir bakış açısıyla, söz konusu kavramları çeviri eğitimi veren kurumlar ve mevcut piyasa koşulları bağlamında ele alıyor.

Kitabın ikinci bölümünü oluşturan “Çeviri Eğitiminde Kuram”, kuram-uygulama ilişkisine odaklanıyor ve çeviri eğitiminin bu konudaki önemini vurguluyor. Çeviribilim alanındaki paradigma değişimiyle ve çeviri eğitiminin önem kazanmasıyla birlikte kuramın “dokunulmazlığını, çetrefilliğini yitirdiğini; gereğinde dayanak alınacak, gereğinde tartışılarak değiştirilecek, geliştirilecek bir alan olduğunu” savunuyor.

“Yüksek Öğretim Kurumlarında Çeviri Eğitiminin Yeri” başlıklı üçüncü bölümde, ülkemizde çeviri eğitiminin dününe, bugününe, yarınına bakılıyor. Yazar İstanbul Üniversitesi Çeviri Bilim Dalı bağlamında, çeviri uygulamalarından ve deneyimlerinden yola çıkarak, çeviri eğitimini yapılanma ve kurumsallaşmadaki değişimi ele alıyor. İzleyen bölümlerde özellikle çeviri eğitimi uygulamalarına yoğunlaşan yazar, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çeviri eğitimi için belirlenen amaçları ve bu doğrultuda izlenen yolu ele alıyor. Bu yazılar, kitabın ilk üç bölümünde sunulan bakış açısını tamamlaması ve uygulama ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini daha ayrıntılı olarak gözler önüne sermesi açısından ayrı bir önem taşıyor.

Özellikle çeviri eğitimi konusuna odaklanarak kuramla uygulamayı işlevsel harmanlayan kitaplardan biri Akbulut’un kitabı. Bu açıdan çeviribilim alanındaki araştırmacılara, akademik çeviri eğitimi alanlara ve bu alanı merak edenlere sesleniyor.

Daha fazla Çeviribilim Kitapları
Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları

Bu kitap, akademik çeviri eğitimi alan çevirmen adayları başta olmak üzere, çeviribilimcileri, farklı disiplinlerden çeviribilime ilgi duyan akademisyenleri kuramsal bilginin akademik ve uygulama alanında işlerliği üzerinde düşünmeye sevk etmesi açısından önemli bir kaynaktır.

Kapat