Hans J. Vermeer (1930-2010) Aramızdan Ayrıldı

Posted by on Şubat 4, 2010 in Duyuru

Türkiye’de çeviribilime kuramıyla ve varlığıyla büyük katkıda bulunmuş olan Hans J. Vermeer 4 Şubat 2010 günü hayata veda etti.

Aşağıda çeviribilimci Dilek Dizdar ve Şebnem Bahadır’ın veda mektubu yer alıyor:

Büyük çeviri kuramcısı, çok değerli ve sevgili hocamız Hans. J. Vermeer 4 Şubat 2010, Perşembe sabahı aramızdan ayrıldı. Biz dostları ve öğrencileri, onu tanımış olan herkes için, bu kayıptan doğan acı ve boşluğun tarifi olanaksız. Çeviribilim dünyası ise bilim dalının kurucularından, en üretken, en yaratıcı kuramcısını, sayısız çalışmaya kaynak olmuş, sayısız bilimciye ilham vermiş geniş yürekli, mütevazı ve sevgi dolu hocasını yitirdi. Türkiye çeviribilim çalışmalarına ve eğitimine uzun yıllar destek veren sevgili hocamızın tüm dostlarının, öğrencilerinin ve bilim dalımızın başı sağ olsun.

Dilek Dizdar – Şebnem Bahadır

Vermeer’in yaşamöyküsü 2007 yılındaki translation and translation — des faux amis kongresinin kitapçığında şu şekilde yer almıştı:

Hans J. Vermeer is professor of translation studies and thefounder of Skopos Theory, which is known to be one of the driving forces for the cultural turn in translation studies experienced in the 1970s and 1980s. He studied translation and interpreting, general linguistics and Indian languages at Heidelberg University where he also completed his PhD. He has published extensively on Indian languages, Portuguese language and literature, foreign language teaching and translation studies since 1959. In his work on translation he draws on his extensive readings in classical philology, cultural anthropology, sociology and history. In his seven-volume-work on the history of translation from antiquity to the 16th century he rereads texts in Old Greek,Old Englisch, Latin, Classical Greek and Hebrew to question key concepts in translation studies. His latest book Versuch einer Intertheorie der Translation (2006) is a search for ways of relating to disciplines that seemed out of the reach of the humanities, such as physics or neurobiology. His recent works also include Übersetzen als Utopie – Die Übersetzungstheorie des Walter Bendix Schoenflies Benjamin (1996); Die Welt, in der wir übersetzen. Drei translatologische Überlegungen zu Realität, Vergleich und Prozeß (1996), and A Skopos Theory of Translation (1996).

Vermeer’in son dönem çalışmalarından biri olan Luhmann’s “social systems” theory: preliminary fragments for a theory of translation internet üzerinden izlenebilir.

Daha fazla Duyuru
4 Şubat Genel Çevirmen Grevi Çağrısı

Çeviribilim, bütün çevirmenleri, çeviribilimcileri, dil çalışanlarını.. Tekel genel grevine katılmaya çağırıyor. 4 Şubat 2010 günü çeviri çalışmasını durdurmaya, durdurulamayan yerlerde grevi hatırlatmaya, çevirmenlerin emek haklarını, iş güvencesinden ve örgütlü güçten yoksun olduklarını derslerde, sohbetlerde konu etmeye çağırıyor. Her yerde iş durdurmak ya da işin durdurulduğunu duyurmak mümkün olmayabilir: kamuoyunun, tek tek insanların Tekel işçilerinin ne talep ettiği (kamuda çalışmış olmaktan dolayı biriken emek ve örgütlenme haklarını sahiplenmek) ve onlara neyin dayatıldığı (sendikasız, örgütsüz, iş güvencesiz çalışma) konusunda aydınlatılması gibi alternatif grev-destek biçimleri de bulunabilir.

Kapat