Çeviri Öğrencileri Ülke Çapında Birleşiyor!

Posted by on Mayıs 6, 2010 in Etkinlik, Manşet

Beykent Üniversitesi Çeviri Kulübü (BÜÇEK) tarafından, 4 Mayıs 2010 günü, çok büyük katılımla gerçekleştirilen söyleşi ve forum çok önemli bir kararı ortaya çıkardı: çeviri öğrencileri ülke çapında, üniversiteler üstü birleşme kararı aldılar. Etkinlik komitesi alınan kararlar için bir açıklama yayınladı:

“Çeviri mi, O da Ne? Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü”: Türkiye’deki Çeviri Öğrencileri Ortak Bir Platformda Bir Araya Gelme Kararı Aldı!

“Çeviri mi, O da Ne? … Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü” adlı etkinliğin sonunda çeşitli üniversitelerden çeviri öğrencileri, Türkiye’deki bütün çeviri öğrencilerinin yer alabileceği üniversiteler üstü bir platformda buluşma kararı aldı.

Beykent Üniversitesi Çeviri Kulübü (BÜÇEK) tarafından düzenlenen “Çeviri mi, O da Ne? … Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü” adlı etkinlik 4 Mayıs 2010 Salı günü Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi’nde 300’e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğrencilerin değerli Çeviribilimci Hans J. Vermeer’e ithaf ettiği ve büyük ilgi gören etkinliğe Beykent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’nden Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim üyeleri katıldı.

Hızla gelişmekte olan bir bilim dalı ve araştırma alanı olan Çeviribilimin, çevirmenlik mesleğinin ve tarihin her döneminde kendine özgü biçimlerde etkili olmuş çeviri etkinliğinin birbiriyle ilişkisi bağlamında tartışmaya açıldığı, Çeviribilim Söyleşileri’nin de ilki olan etkinlik BÜÇEK Başkan Yardımcısı Burak Buğday’ın açılış konuşması ile başladı. Buğday, öğrenciler olarak çeviri alanına dair saptadıkları genel sorunları ve etkinliğin bu sorunlara çözüm arama bağlamındaki yerini anlattı.

Çevirmenlik mesleğinin toplum tarafından algılanma biçimine ve mesleğin mevcut koşullarına dair sorunların altını çizen ve çözümün bilimsel bakış açısından geçtiğini vurgulayarak öğrencilere “seslenen” Senem Öner’in konuşmasını, Veysel Kılıç’ın yönettiği “Mesleğin Onuru, Bilim Dalının İşlevi” adlı panel izledi.

Çeviri gerçekleri ile toplumda algılanışının “madalyonun iki yüzü” olarak tanımlandığı ve çeviri eğitiminde kuram-uygulama ilişkisinin öneminin vurgulandığı panelde çevirmenin görünürlüğü/görünmezliği sorusuna değinen Işın Bengi-Öner çeviri eğitiminin çağdaş gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasının şart olduğunu söyledi. Ülker İnce çevirinin/çevirmenliğin kendine özgü koşullarını ve mesleğin onurunun tesis edilmesinde çevirmenin rolünün altını çizdi. Ayşe Banu Karadağ ise kuramın çevirmenlere katkısının ve kuram-uygulama ilişkisinin çeviri eğitimine doğru yansıtılmasının önemini vurguladı.

İnci Sarız’ın yönettiği “Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık Öğrencisi Olmak” adli tartışma forumunda ise öğrenciler çevirmen tanımı, çeviri eğitimi alan öğrencilerin geleceğe dair kaygıları, özellikle Hans J. Vermeer’in geliştirdiği Skopos kuramının, çevirmenin bir uzman olarak tanınması/tanımlanması ve mesleki saygınlık kazanması açısından taşıdığı önem, çeviri eğitimi, çeviri standartları ve çeviri eğitiminde dil çeşitliliği gibi konular ile bu konulara dair sorunları ve muhtemel çözümleri tartıştı.

Forum sonunda, Beykent, Boğaziçi, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul ve Haliç Üniversitelerinden öğrenciler, Türkiye’deki bütün çeviri öğrencilerini kapsaması öngörülen üniversiteler üstü bir platformda çalışmalarını ortak olarak sürdürme kararı aldı.

Daha fazla Etkinlik, Manşet
Avrupa Birliği Yolu: “Uygun Çeviri Yok”

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan Çeviri Eşgüdüm Merkezi bir internet sitesi açmış.

Kapat