Napoli’de bir çeviri etkinliği: “Çeviride Anavatanlar”

Posted by on Temmuz 14, 2010 in Duyuru

Napoli’nin Procida adasında, iki yıl süreli bir AB projesi kapsamında, ‘Çeviride Anavatanlar’ (‘Homelands in Translation’) başlıklı bir yaz okulu programı düzenlenecektir. 13-19 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlik, aralarında İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalının da bulunduğu çok ortaklı bir Avrupa Birliği projesinin çeşitli etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye’den Projeye katılımları Doç. Dr. Sakine Eruz,  Prof. Dr. Camilla Miglio ile ortaklaşa organize etmiş bulunmaktadır.  “Europe As a Space of Translation” başlıklı bu projenin öteki ortakları Napoli, Paris, Viyana, Bükreş ve Dresden Üniversitelerinin Edebiyat, Tiyatro, Kültür, Doğu Bilimleri bölümleridir. Projenin temel amacı, çeviri etkinliğinin farklı aktörlerini bir araya getiren programlar düzenleyerek çeviri konusunda toplumsal alanda farkındalık yaratmaktır. Projenin başlangıcından bu yana Napoli, Paris ve Viyana’da tüm kente yayılan çeviriye yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.

Napoli’deki bu program Projenin dördüncü etkinliğidir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan yaz okuluna İtalya’nın ilk özerk dünyevi üniversitelerinden biri olan ve geçmişi 13. yüzyıla uzanan Napoli “Federico II” Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır. Yedi gün sürecek programda doktora öğrencilerini ve çeviribilimin önde gelen araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirilerek, genç akademisyenlere çalışma alanları konusunda bilgi paylaşımı olanağı sunulurken, doktora öğrencilerine programda yapılacak çalıştaylarda kendileri geliştirme konusunda verimli bir ortam yaratılacaktır. Genel olarak “çeviride anavatanlar” kavramı çerçevesinde biçimlenen etkinlikte, kuramsal alan, Avrupa, Asya ve Afrika’daki çeviri alanları, anavatan kavramı, uluslararası uzamlar gibi alt başlıklar altında yer alan sunumlar aracılığıyla farklı bakış açılarının bir arada tartışılabileceği çok kültürlü ve çok katmanlı bir ortam yaratılacaktır. Bildirilerde incelenen konu ve coğrafyaların Özbekistan’dan Güney Afrika’ya, Çin’den Avrupa’ya dek Anadolu ve Osmanlı topraklarını da ihmal etmeden büyük bir çeşitlilik göstermesi çokkültürlülük ve çok seslilik kavramlarına zenginlik katmaktadır.

Napoli’nin en güzel adalarından birinde gerçekleştirilecek olan bu yaz okulu “anavatan” kavramının tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısıyla son bulacaktır.

Yedi gün boyunca sürecek bu etkinliğe ayrı bir renk katacak bir de sergi düzenlenecektir. “Osmanlı Devleti ve Çokkültürlülük: 1001 Kültürün Başkenti İstanbul ve Kentin Çokkültürlü Tercümanları” başlıklı bu sergi, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümünden Doç. Dr. Sakine Eruz’un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı “Osmanlı dönemi mütercimleri ve tercümanları” ile Osmanlı ve Batı, özellikle de Ceneviz ve Venedik ilişkilerinde tercümanların rolü konularını kapsamaktadır. Eruz, uzman birikimiyle görselleştirdiği bu sergiye, etkinlik programında sunacağı “The Multilingual Homeland: Istanbul”  başlıklı bildirisinde de göndermeler yapacaktır ve farklı ülkelerden doktora öğrencilerinin katıldığı bir çalıştayı yönetecektir.

EST Avrupa Birliği Projesinin bu programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü doktora öğrencileri olarak Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’ndan Eylem Alp  “The journey of the “turquerie” on different cultural stages of Moliѐre” ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’ndan Rana Kahraman da  “The Odyssey of Migrants in the Twilight of Cultural Identities” başlıklı bildirileriyle yer alacaklardır.  Etkinlik programına yönelik ayrıntılı bilgiye http://www.estranslation.net/en/index.php adresinden ulaşılabilir.

2008’de Napoli’de başlatılan proje yine Napoli’de 22-29 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılacak bir çeviri festivali ile son bulacaktır. Bu festivale de İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Betül Parlak ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Kurultay ve Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Almanca ve İtalyanca çevirmeni emekli Prof. Dr. Gertrude Durusoy da katılacaklardır.

(Doç. Dr. Sâkine Eruz’un sergisinde yer alan resimler Europe as a Space of Translation sitesinde görülebilir.)

Daha fazla Duyuru
Çeviride Anavatanlar

13-19 Eylül 2010 tarihleri arasında, "Çeviri Uzamı olarak Avrupa" başlıklı AB Projesi kapsamında, Napoli'de gerçekleştirilecek olan "Çeviride Anavatanlar" yaz okulunun sonundaki sempozyuma Türkiye'den Sakine Eruz, Rana Kahraman ve Eylem Alp de konuşmacı olarak katılacak.

Kapat