Ne Yapmalı? İşler Çığrından Çıkıyor!

Posted by on Ağustos 9, 2010 in Güncel

Erkin Özalp’ın Lenin’in Ne Yapmalı? adlı kitabın Agora Kitaplığı tarafından yayımlanan çevirisinin intihal olabileceğini öne süren yazısıyla başlayan, bu tartışma sürecinde Emperyalizm çevirisinin de intihal olabileceğini öne süren yazısıyla şiddetlenen tartışma, Erkin Özalp’ın Marx’tan yaptığı ve Yazılama Yayınevi tarafından yayımlanan Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i ve Fransa’da Sınıf Mücadeleleri çevirilerinin de intihal olduğu iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

Agora’yı İntihalle Suçlayan Erkin Özalp’in Asıl Kendisi mi İntihalci?” başlığıyla Sol Defter sitesinde, 9 Ağustos 2010 günü yayınlanan haber metninde isimsiz bir yorumcunun yorumu şöyle dile getirildi:

“..bir yorumcu, Erkin Özalp’in kendisinin Almanca’dan yaptığını iddia ettiği ve bu çeviriden sonra Sol Yayınları’na ve Sevim Belli’ye ağır eleştirilerde bulunduğu ‘Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i’ ile ilgili olarak, Erkin Özalp’in tam da Ferit Aydar’a yönelttiği türden alıntılarla kendisinin intihal yapmış olabileceği şüphesini ortaya attı.”

“Yorumcunun” örneklerinin ardından yazıda bu kez isimsiz “bir okurun” görüşlerine yer verildi:

“Bunun üzerine, Erkin Özalp’in Marx’ın ‘Fransa’da Sınıf Mücadeleleri’ çevirisini Sevim Belli çevirisiyle karşılaştıran başka bir okur, kitabın daha ilk sayfasının ilk dört cümlesinde, Özalp’in iddialarındaki kadar bariz benzerlikler yakaladığını bildiren bir mail gönderdi bize.”

Haber metni şu satırlarla sona erdi:

“Kitabın daha ilk altı sayfasında çıkan bu benzerliklere bakarak, Erkin Özalp’ın “Fransa’da Sınıf Mücadeleleri” (ve belki “18 Brumaire”) çevirilerinde intihal payının, en azından kendisinin Ferit Aydar’a suç atarken başvurduğu aynı ölçütlerle kıyaslandığında, Özalp’in de bir intihalci olduğu sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır…”

*

Erkin Özalp da bu yorumlara aynı gün “Akınhay’ın arkadaşlarından müthiş buluşlar!” başlığıyla Haberveriyorum sitesinde yayınlanan yazıyla yanıt verdi.

Daha fazla Güncel
“Lenin’in kitapları yalnızca Türkiye’de Türkçeyle”

Erkin Özalp, Haberveriyorum.net'te "Agora’dan çıkan ‘Emperyalizm’ de bir çeviri yağması!" başlıklı bir yazıyla Emperyalizm çevirisini örnekler vererek değerlendiriyor. "Sol Yayınları bir efsanedir" başlığıyla yayınlanan yazıdaysa, Muzaffer İlhan Erdost yayınevinin çeviri yayınlarının tarihini değerlendirirken, korsan yayınlardan da bahsediyor.

Kapat