Türkiye’de Toplum Çevirmenliği Sempozyumu

Posted by on Eylül 14, 2010 in Duyuru

22-23 Kasım 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk kez “Toplum Çevirmenliği” konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir.

“Son yıllarda çeşitli ülkelerde, devletin resmi dili veya dillerini yeterince bilmeyen vatandaşların ve ziyaretçilerin sağlık, eğitim, hukuk, emniyet ve sosyal güvence sistemi ile ilgili hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacak sözlü çeviri ve benzeri hizmetlerin arzının ve niteliğinin arttırılması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Toplum çevirmenliği (community / public service interpreting) olarak adlandırılan hizmetlerde gerçekleştirilen bu gelişmelerle birlikte bu alanda eğitim ve araştırma etkinliklerinde de bir artış görülmüştür. Bütün dünyada toplum çevirmenliği ve alt dallarında dersler, yüksek lisans programları ve akdreditasyon programları oluşturulmuş, mahkeme, hastane ve polis merkezlerinde yürütülen, çevirmenliği konu alan araştırma ve yayın etkinlikleri yoğunlaşarak sünmüştür, buna iyi bir örnek Critical Link konferansları ve kitaplarıdır.

Ancak Türkiye’de durum farklıdır. Türkiye’de bazı yasa, yönetmelik ve tüzükler mahkeme ve diğer ortamlarda sözlü çeviri ve işaret çevirmenliğine başvurulmasını öngörmekte ve bunun ayrıntılarını belirtmektedir, ne var ki gerçekte anlık çözümler devreye girmekte ve çeviriyi alanda eğitim almamış kişiler yapabilmektedir. Afette Rehber Çevirmen (ARÇ) (bkz. Bulut ve Kurultay 2004) gibi az sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ve UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) toplum çevirmenliğini daha güçlü bir kurumsal yapıya oturtma çabasını göstermiştir. Öte yandan son yıllarda Türkiye’nin çok dilli ve çok kültürlü gerçekliğinin resmi kabul görmeye başlamasıyla toplum çevirmenliği üzerine bir dizi öncü araştırma başlatılmıştır (bkz. toplum çevirmenliğini düzenleyen yasalar ile ilgili Diriker ve Tahir Gürçağlar 2004, mahkeme çevirmenliği ile ilgili Doğan 2004). 2008 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünden bir ekip, sempozyumumuza maddi destek sunan çok taraflı AB projesi TRICC (Sağlık ve Toplumsal Bakım Alanlarında Çiftdilli ve Kültürlerarası Yetkinlik Eğitimi) ile ortak bir araştırma yürütmektedir. Araştırmanın konusu Türkiye’de kamu sağlığı alanında gerçekleştirilen anlık sözlü çeviri etkinlikleridir (bkz. Ross ve Dereboy, yayım aşamasında)

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek sempozyum, Türkiye’de toplum çevirmenliğinin mevcut durumunu değerlendirmeyi, bu alandaki gereksinimleri, yasal ve siyasi çerçeveyi, toplum çevirmenliği hizmetlerinin sunumunu ve (profesyonel ya da amatör) çevirmenlerin eğitimini ve yaşadıkları deneyimleri ve ayrıca sözlü çeviri hizmetlerinden yararlanan kişilerin deneyimlerini ele almayı amaçlamaktadır. Çeviri araştırmacı ve eğitmenlerini, hekim, hukukçu ve ilgili diğer meslek dallarından uzmanları, politika yapıcı kişi ve kurum temsilcilerini ve diğer paydaşları, kısacası çalışma ve araştırmalarını toplum çevirmenliği alanında yürüten herkesi günümüz Türkiye’sinde toplum çevirmenliğini ilgilendiren her konuda bildiri sunmak üzere sempozyumumuza davet ediyoruz. Sempozyuma özellikle Türkçe ve Türkiye’de konuşulan azınlık dilleri arasında sözlü çevirmenlik uygulamalarını ele alacak bildirilerin sunulmasından memnuniyet duyulacaktır. Sempozyumda sunulacak bildiriler yayına hazırlanacak ve Türkiye’de toplum çevirmenliği konulu ilk kitabın yayımlanması sağlanacaktır.

Sempozyuma bildiri ile katkıda bulunmak isteyenlerin isimlerini ve çalıştıkları kurumu belirttikleri, kaynakça listesi hariç 300 sözcüğü aşmayacak Türkçe ya da İngilizce bildiri özetlerini en geç 22 Eylül 2010 tarihine kadar community.interpreting@boun.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler 1 Ekim 2010 tarihinde açıklanacaktır.”

Düzenleme Kurulu

Yard.Doç.Dr. Jonathan Ross (Sempozyum koordinatörü)

Doç.Dr. Ebru Diriker

Doç.Dr. Şehnaz Tahir-Gürçağlar

Dr. İbrahim Dereboy

Arş.Gör. Melike Yılmaz-Baştuğ

Arş. Gör. Buket Dabancalı

Daha fazla Duyuru
İpek Yolu Boyunca Mimarlık-Kültür Çevirileri

Bahçeşehir Üniversitesi Mart 2011'de "Archi-Cultural Translations through the Silkroad" başlıklı bir konferans düzenliyor. Başvurular 5 Kasım 2010'da sona erecek. Ayrıntılı bilgi için konferans sitesi: http://www.ia-su.org

Kapat