Translation and Reception of Feminist Speculative Fiction in Turkey

Posted by on Kasım 4, 2010 in Çeviribilim Kitapları

Nil Özçelik’in, “Lambert, LAP Publishing” tarafından yayımlanan doktora tezi deneysel anlatım tekniği bakımından geleneksel bilimkurgu kalıpları dışına çıkan feminist spekülatif kurgu türündeki başlıca üç yapıtı (Handmaid’s Tale – Margaret Atwood, Woman on the Edge of Time – Marge Piercy, Female Man – Joanna Russ) ele almakta ve bu yapıtlardaki deneysel dilin, Darko Suvin’in deyimiyle, dilsel novumların nasıl çevrildiklerini ve alımlandıklarını araştırmaktadır.

Tezin temel kuramsal çerçevesini olusturan, yazınsal normlardan içsel ve dışsal sapmalar (deviations) ve tekrarlamalar (parallelism) yoluyla, yazarların metinlerin çesitli düzlemlerinde önceledikleri ya da ön plana çıkardıkları söylemsel öğelerin okurlar üzerindeki etkilerini inceleyen Önceleme Kuramı’dır (Foregrounding Theory).

Willie van Peer (1986), David S. Miall & Don Kuiken (1994), Jameljan Frank Hakemulder (2004) gibi araştırmacıların deneysel/bilişsel araştırmalarından yola çıkılarak, bu tezde, karşılaştırmalı bir okuma anketi çerçevesinde, incelenen bütüncedeki feminist karakterdeki novumların ve bu novumların çevirisinin kaynak ve erek dil okurlarının yazar ve roman karakterlerine karşı bakış açılarını nasıl etkiledikleri, okur yanıtlarını nasıl çesitlendirdikleri ve ayrıştırdıkları incelenmiştir. Bu anket kapsamında, “kaynak metnin öncelenen öğelerini erek dilde yeniden yapılandıran bir çeviri okurun algısını nasıl etkiler, nasıl dönüştürür?” gibi sorulara yanıt aranmıştır.

*

This thesis studies a corpus of three works of feminist speculative fiction (Handmaid’s Tale – Margaret Atwood, Woman on the Edge of Time -Marge Piercy, Female Man – Joanna Russ) that distinguish themselves from traditional sci-fi books through their choice of themes and experimental narrative technique. The thesis examines the translation into Turkish and the reception of linguistic creations and neologisms (or nova in Darko Suvin’s terms) in this body of works.

The main theoretical framework is Foregrounding Theory and its cognitive/empirical use by several literary scholars such as Willie van Peer (1986), David S. Miall & Don Kuiken (1994), Jameljan Frank Hakemulder (2004) who have examined how linguistic distortions and parallelisms affect readers’ responses to texts.

Through a comparative reading test conducted on a group of Turkish and English speaking readers, the thesis explores how the translation of feminist nova reshapes and differentiates target readers’ reception of the author’s and characters’ perspectives from that of source readers.

Assigning a central place to foregrounding as a large-scale manipulation strategy in the source texts, and using Teun A. van Dijk’s method of discourse analysis, the thesis also examines feminist nova and their relationship to axiological perspectives of the novels under analysis. Briefly, it carries out a multiple-foregrounding analysis of the production, translation and reception of the feminist nova that serve as “ideologemes” (Julia Kristeva) in feminist speculative fiction.

Table of Contents

INTRODUCTION

CHAPTER I

HISTORY and LANGUAGE of FEMINIST SPECULATIVE FICTION

In Search of Visibility within a Male-dominated Genre: Science Fiction

From Science Fiction to Speculative Fiction: An Experimental Genre at the Crossroads of the American New Wave and Second Wave Feminism

The New Wave Movement

The Second Wave Feminism

The Place of Sci-Fi and Feminist Speculative Fiction in Turkey

Speculative Fiction as an Umbrella Term

Objectivity, Subjectivity and Representational Politics: Some Feminist Epistemological Perspectives

Feminist Speculative Fiction as a “Powerful Infidel Heteroglossia”

The Distinctive Features of Feminist Speculative Fiction

The Use of Strategies of Ecriture Féminine

A “Critical” and “Constructive” Genre

Language and Linguistics of Feminist Speculative Fiction

CHAPTER II

FOREGROUNDING-BASED RESEARCH METHODOLOGY

Definition and Historico-theoretical Trajectory of the Term Foregrounding

The Concept of Estrangement or Defamiliarization

Foregrounding Devices and Their Role in the Reception

Relevance of Foregrounding Theory to Translation Studies

Six Types of Foregrounding

Translation of Feminist Nova

Foregrounding: A Central Concept in a Transactional Mode of Reading

Foregrounding and the “Cognitive” Reader

CHAPTER III

MULTIPLE-FOREGROUNDING ANALYSIS

Ideological/Discursive Analysis of Linguistic Nova in the Three Books

The Worlds Portrayed in the Three Novels and Their Translation

The Handmaid’s Tale (1985) by Margaret Atwood

Woman on the Edge of Time (1976) by Marge Piercy

The Female Man (1975) by Joanna Russ

A Comparative Reading Test

My objective, experimental technique and sampling group

Statement of the Problem

Test Instruments

Procedures of Data Collection

LITERARY READING TEST

OKURUN EDEBIYAT METNINE YANITI: ANKET

Turkish Readers’ Profile

English speaking Readers’ Profile

Evaluation of the Results of Literary Reading Test

A Critical Analysis of the Discourses of Turkish Agents Involved in the Editing and

Translation of Feminist Speculative Fiction

Translation: A Secondary, Amateurish and Unprofessional Activity?

Editor-Translator Collaboration

The Role of the Level of Experience in Handling Textual Difficulties

Translators’ Main Focus: Slang, Obscene and Vulgar Language

Difficulties of Research Due to the Lack of Technological Resources

Some Possible External Factors

A Limited Reading Audience

Marketing and Timing of the Book

To Love or Not to Love: Is That the Question?

What is Strange About It?

The Translator’ Self Erasure

The Translator’s Workload and the Translator’s Linguistic Competence

CONCLUSION

APPENDIX I

Readers’s Responses to the Literary Reading Test

APPENDIX II

Biographical Information on the Editors and Translators

APPENDIX III

Interviews with The Editor and Translators

APPENDIX IV

Short Bibliography of Women’s Speculative Fiction Translated into Turkish

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

Daha fazla Çeviribilim Kitapları
Edebiyat Çevirisinin ve Çevirmenin İzinde

Çeviribilimci ve çevirmen Ayşe Ece'nin "Edebiyat Çevirisinin ve Çevirmenin İzinde" adlı incelemesi yayımlandı (Sel Yayınları, Haziran 2010). Bu yazıda kitabın giriş bölümü yer alıyor.

Kapat