“Avrupa ve Türkiye” Parlamentosu Deklarasyonu

Posted by on Kasım 28, 2010 in Etkinlik, Güncel

Avrupa Yazarlar Parlamentosu Hilton Convention Center’daki toplantılarını tamamladı ve bir deklarasyon yayınladı. Eleştirmen Celal Üster, Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı bir yazıda, parlamentonun bir kınama yayınlamasını beklediğini dile getirmişti. Deklarasyon bir kınamayla birlikte yayınlandı. Toplantılarda çeviri özel bir başlık olarak yer almadı, Parlamento sitesinde toplantılarda çalışan çevirmen ekibiyle ilgili bir açıklama yoktu, fakat deklarasyonda çeviriye ve çevirmenlere yer verildi. Fakat “Avrupa Yazarlar Parlamentosu” adına yapılan deklarasyonda, nedense iki kere “Avrupa ve Türkiye” ifadesi geçiyor.

Avrupa Yazarlar Parlamentosu’na katılan biz yazarlar, edebiyatı dünyamızın sınırlarını genişleten bir unsur olarak görüyoruz. Edebiyatın, metinler ve yazarlararası diyalog aracılığıyla farklı bakış açılarının yaratıcı bir biçimde buluştuğu ve çatıştığı bir alan olduğu inancını paylaşıyoruz. Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de yükselen hoşgörüsüzlük çerçevesinde, V.S. Naipaul’un katılımının olanaksız kılınmasını kınıyoruz.

İSTANBUL 2010 DEKLARASYONU

  • Her türlü kültürel ve edebî etkinliğin özgürlüğü esastır. İfade özgürlüğünün önüne çekilen doğrudan ya da dolaylı duvarlar ortadan kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğüne karşı sansürün ve şiddetin engellenmesi için güçlü bir sivil toplum ve kamu desteği oluşturulmalıdır.
  • Yayınlama özgürlüğünü engellemeye yönelik uygulamalar kaldırılmalı; Avrupa’da ve Türkiye’de yazar, çevirmen ve yayıncıları korkutma ve sindirmeye yönelik ceza kanunları ve yasal düzenlemeler gibi tüm baskı yöntemlerine karşı çıkılmalıdır.
  • Diller üzerinde baskı kurulması kabul edilemez. Herkes kendini özgürce ve dilediği dilde ifade edebilmelidir. Merkez ile çevre arasında varolan hiyerarşiyi aşacak yöntemler bulunmalıdır. Edebî coğrafyanın belirlenmesinde çevirinin rolü çok önemlidir. Çeviri, sınırötesi okuryazarlığın en önemli aracıdır. Bu amaçla azınlık dilleri ve ‘küçük’ diller daha çok desteklenmeli, bu diller arasında yapılacak çeviriye ayrılan fonlardan varolanlar korunmalı ve yeni kaynaklar yaratılmalıdır.
  • Ana akım dışı bağımsız edebiyatın üretilebilir ve erişilebilir olması için güçlü adımlar atılmalıdır. Yok olmakta olan edebî türler korunmalıdır. İfadenin “tektip”leşmesini önleyecek, yayın çeşitliliğini özendirecek politikalar üretilmelidir.
  • Dijital ortam, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından önemlidir. Dijital ortam  potansiyel bir demokratikleşme alanıdır. Devletler tarafından bilgi ve fikir akışını önleyici denetleme ve sansür stratejileri geliştirilmesine karşıyız. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak ve yazar haklarını korumak için yeni yöntemler oluşturulmalıdır.
  • Siyasi, etnik, dini ve milli sınırlar yazarları engellememelidir. Kültürel çeşitliliği ve kültürel etkileşimi destekliyoruz.

Daha fazla Etkinlik, Güncel
Naipaul Tamam, Sırada Özdemir İnce

İstanbul, Avrupa, Yazarlar, Parlamento? Şaka mı yapıyorsunuz, taşradaki gulag burası.

Kapat