Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) Tanıtım Bildirgesi

Posted by on Aralık 10, 2010 in Duyuru

Çeviri hem bir meslek olarak sektörel düzlemde tartışılmakta hem de bir bilim dalı olarak ülkemizde ve dünyada varlığını daha baskın şekilde hissettirmektedir. Çeviriye verilen önem de günden güne artmaktadır. Öyle ki her geçen yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri açılmakta ve çeviri eğitimi vermektedir. Çeviri bölümlerinde eğitim gören biz geleceğin çevirmenlerinin henüz öğrencilik yıllarımızdayken alanımızın sorunları üzerinde düşünmesi ve bu sorunlara çözüm üretmesi gerekmektedir. Gelecekte aynı sektörü paylaşacak olan bizler, karşılaşabileceğimiz bu sorunlar karşısında bir araya gelmeli ve sürekli iletişim halinde olarak önlemler almalıdır. Türkiye’de Çevirmenlik Mesleğini özgün bir meslek olarak kabul ettirmek ve çevirmenlerin yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaşmak noktasında biz öğrencilere de önemli görevler düşmektedir. Alanımıza saygınlık kazandıracak, nitelikli işler yapacak ve en önemlisi Türkiye’deki çeviri öğrencilerini tek bir çatı altında toplayacak bir BİRLİĞE olan ihtiyaç her geçen gün gözle görülür bir şekilde artmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan çeviri bölümü öğrencileri olarak bir BİRLİK dâhilinde birleşme kararı aldık. Bu amaçla 8 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da Beykent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 5 Haziran 2010 tarihinde yine İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 05 Aralık 2010 tarihinde Okan Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi temsilcilerinin katıldığı bir dizi toplantılar gerçekleştirdik.

Toplantılar sonucunda katılımcı bütün üniversite temsilcileri, böyle bir BİRLİĞİN hem çeviriye hem çevirmenlik mesleğine hem de çeviri öğrencilerine büyük katkılar sağlayacağı konusunda fikir birliğine vardılar. Bu BİRLİK kapsamında üzerimize düşen bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmalarının çeşitli vasıtalarla yürütülmesi planlanmaktadır. Bunun yanında BİRLİĞİN çeviri öğrencisi-akademik çevre ve çeviri öğrencisi-çeviri sektörü arasında bir köprü işlevi de görmesi öngörülmektedir. Öncelikli amaçlardan biri mevcut sorunların bilimsel bir temelde saptanması, oluşturulacak araştırma komisyonlarıyla detaylı bir şekilde ortaya koyulması ve elde edilen bu bilgiler ışığında sorunlara çözüm üretmek için gerekli bütün kanalları, mekanizmaları harekete geçirmek için çalışmaktır. Ayrıca meslek alanımızla ilgili ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla dayanışma, paylaşım, işbirliği ve ortak projeler gerçekleştirmek de amaçlar dâhilindedir. Temel anlamda belirtmek gerekirse, TÜÇEB, bilinçli bir nesil yetişmesi için çaba harcamak niyetindedir.

TÜÇEB, yukarıda adı geçen üniversitelerle birlikte kurulma aşamasını büyük noktada tamamlamış, soyut fikirleri bir tüzükte somutlaştırmıştır ve diğer üniversiteleri de bu projeye dâhil etmek için çabalamaktadır; zira amaçların gerçekleştirilebilmesinde bütün üniversitelerin etkin katılımı, BİRLİĞİ daha güçlü kılacaktır. Yakın bir zamanda internet sitemiz ve forumumuz aktif hale gelecek, Mart 2011’de ise  büyük bir açılış etkinliği düzenlenecektir.

Çevirmenlik mesleğini mevcut konumundan kurtarıp hak ettiği saygınlığı ona kazandıracak olan bütün çevirmen adaylarını bu birliğe davet ediyoruz.

Hep  Birlikte Güzel İşler Çevirmek Dileğiyle..

TÜÇEB

İletişim:

tuceb2010@gmail.com

www.tuceb.com

facebook grubumuz: http://www.facebook.com/profile.php?id=802184419&ref=ts#!/group.php?gid=111713658862690

google grubumuz: http://groups.google.com/group/tuceb?hl=tr&pli=1

forum: http://forum.tuceb.com/index.php

Daha fazla Duyuru
“Başbakanın bir üniversite ‘ziyareti’, demokrasi ve akademik özerklik”

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri 5 Kasım 2010 günü üniversitede yaşanan olaylara karşı bir bildiri yayınladılar.

Kapat