Çevbir Söyleşilerinin Üçüncü Mevsimi Başladı

Posted by on Aralık 20, 2010 in Duyuru

Çevirmenler Birliği’nin 2010-2011 dönemi söyleşi programı açıklandı. “Düşünce Metinleri ve Edebiyat Çevirisi Alanında Tezler” temasını işleyen bu dönem Aslı Takanay’ın yarın, 21 Aralık 2010 Salı günü yapılacak söyleşisiyle başlıyor. İstanbul, Galatasaray’da Cezayir Toplantı Salonu’nda yapılacak olan söyleşilere bütün çeviri meraklıları ve uzmanları davetlidir.

ÇEVBİR SÖYLEŞİLERİ

Düşünce Metinleri ve Edebiyat Çevirisi Alanında Tezler

Hep tartışılagelen bir konudur; akademi gerçek hayatın neresinde duruyor? Belirli bir alanda yapılan akademik çalışmalar o alanın pratiğinde yer alan kişilerle ne kadar buluşuyor? Yazılan lisanüstü tezler akademinin tozlu raflarından kurtulup sözünü söylediği, sözüne konu ettiği kişilerin ne kadar gündemine gir(ebil)iyor? Bu tür sorulara çeşitli yanıtlar verilebilir ve farklı açılardan akademi ile gerçek hayat pratiği arasındaki ilişki sorgulanabilir elbet.

Devamının geleceğini umduğumuz bu söyleşi programı kapsamında, kendi alanımız olan ‘çeviri’ye dair çeviribilimsel bir yaklaşımla araştırmalar yapan ve tezler üreten kişileri, çalışmalarını bizlerle paylaşmaları için davet ettik. Böylelikle araştırmacılar ile çevirmenler arasında bir diyalog zemini oluşturmayı ya da var olan diyaloğu daha etkin kılmayı hedefliyoruz. Konuyla ilgilenen herkesi bizlerle birlikte bu çalışmalar üzerine söyleşmeye bekliyoruz.

21 Aralık 2010, Salı

Bir ‘Deneme Seçkisi’ Çeviri Projesi Kapsamında Alınan Kararların Değerlendirilmesi

Aslı Takanay, Öğr. Gör.-Çevirmen-B.Ü. Çeviribilim Programı Doktora Öğrencisi

18 Ocak 2011, Salı

Popüler Bilim Çevirileri ve TÜBİTAK

Orhan Kılıç, Çevirmen

22 Şubat 2011, Salı

Türkiye’de Kafka Çevirileri Bağlamında “Şarkıcı Josefine Ya da Fare Ulusu” Üzerinden Kâmuran Şipal’in Yeri

Murat Sözen, Okutman

22 Mart 2011, Salı

Puşkin’in Şiirini Çevirmek Neden Yüz Elli Yıl Sürdü?

Sabri Gürses, Çevirmen-Çeviribilim Dergisi Editörü

19 Nisan 2011, Salı

Edebiyat Kuramlarından Çeviriye Bakış

Meral Camcı, Çevirmen-İ.Ü. Çeviribilim Programı Doktora Öğrencisi

17 Mayıs 2011, Salı

Tanzimat Dönemi ve Çeviri Etkinliği

Barış Özkul, Çevirmen-İ.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Doktora Öğrencisi

21 Haziran 2011, Salı

1980’lerden 2000’lere Türkiye’de Çeviri Eleştirisinde Yaklaşımlar

Gülden Oktay Akyol, Okutman

Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu

Saat: 18.00-20.00

Daha fazla Duyuru
Ç.N. (Çevirmenin Notu) 12-13

Ç.N. (Çevirmenin Notu) dergisinin 12. ve 13. sayıları birlikte yayınlandı. Bu sayıda da zengin çeviri ve çeviribilim deneme ve yazıları yer alıyor.

Kapat