Çeviri Etiği: Çeviri Ve Çevirmenliğin Etik Sorunları

Posted by on Kasım 19, 2006 in Etkinlik, Güncel

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nün düzenlediği Çeviri Etiği: Çeviri Ve Çevirmenliğin Etik Sorunları başlıklı sempozyum, 7-8 Aralık 2006 tarihleri arasında çeşitli uzmanlık alanlarından çeviribilimci ve çevirmenlerin katılımıyla düzenleniyor. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleşecek olan Çeviri Etiği toplantısının programı aşağıda yer almaktadır. Toplantıya katılım serbesttir. Toplantıya çeviride etiğin yerine önem veren çevirmen, çeviribilimci, yayıncıların, çalışma alanı çeviriyle örtüşen herkesin geniş katılımı beklenmektedir.

PROGRAM

7 ARALIK 2006 PERŞEMBE

AÇILIŞ 09.30-10.00

I. OTURUM 10.00- 11.00
Oturum Başkanı: Turgay Kurultay
Michaela Wolf: “Çeviri Sosyolojisi Açısından Güç ve Etik” / “Power and Ethics from the Perspective of Translation Sociology”
Sevcan Yılmaz: “Kimlik, İdeoloji, Etik”

ARA

II. OTURUM 11.20-12.10
Oturum Başkanı: Ayşe Dilek Erbora
İsmail Kaplan: “Yeniden Sömürgecilik Çağında Çevirmen Etiği”
Taner Karakoç: “Evrimin Çevirmenleri”

ÖĞLE ARASI 12.10-13.10

III. OTURUM 13.20-14.30
Oturum Başkanı: Nilüfer Tapan
Hasan Anamur: “Çeviri Etiği ve Çevirmen Sorumluluğu”
Aslı Biçen – Erkal Ünal: “İdeal Etik-İmkansız Etik”
Hüseyin Can Erkin: “Çeviri Etiği Bağlamında İkinci Dilden Çeviri Olgusu”

ARA

IV. OTURUM 14.50-15.40
Oturum Başkanı: Emel Ergun
Asım Onat: “Almanya’da Sözlü Çevirmenlik Etiği”
Sakine Eruz: “Noter Çevirilerinin Etik Boyutu”

ARA

V. OTURUM 16.00- 16.50
Oturum Başkanı: Arsun Uras Yılmaz
Rafet Saltık: “Çeviri Veri Tabanlarının Kullanımının Etik Boyutu”
Faruk Atabeyli: “Teknik Çeviride Ticari Çıkar ve Etik”

8 ARALIK 2006 CUMA

I. OTURUM 10.00-10.50
Oturum Başkanı: Işın Bengi-Öner
Turgut Ağar: “İfade Özgürlüğü ve Çeviri Etiğine Hukuksal Bakış”
Meral Camcı: “Çevirmen 301. maddeden Yargılanma(ma)lı mı? Çevirmen Sorum(suz)luğunun Açılım ve Sınırları”

ARA

II. OTURUM 11.10-12.10
Oturum Başkanı: Nihal Akbulut
Hans Vermeer: “Etik: Eleştirel Yaklaşımlar” / “Ethics: Critical Approaches”
Ferda Keskin: “Dil ve Etik”

ÖĞLE ARASI 12.10-13.10

III. OTURUM 13.20-14.10
Oturum Başkanı: Mine Yazıcı
Yusuf Eradam: “Saftirik Seyyah Çevirir Gezer! – Gullible Travels Translating”
Necdet Neydim: “Türkiye’de Klasikler: Çevirmeni Olmayan Çeviriler”

ARA

IV. OTURUM 14.30-16.00
Oturum Başkanı: Alev Bulut
Betül Parlak, Özge Çelik, Şilan Evirgen, Sabri Gürses
“Çeşitli Örneklerle Çeviri İntihalleri”

ARA

V. OTURUM 16.20-17.20
Oturum Başkanı: Sakine Eruz
Genel Değerlendirme

Daha fazla Etkinlik, Güncel
Çevirmenin Görünmezliği

Kapat