I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı

Posted by on Ocak 25, 2011 in Duyuru

Kırıkkale Üniversitesi, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı tarafından 20-21 Ekim 2011 tarihleri arasında “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları” başlıklı bir kurultay düzenlenmektedir. Kurultaya bildiri sunmak için son katılım tarihi 24 Mart 2011’dir. Ayrıntılı bilgi kurultay sitesinde yer alıyor.

“Avrupa Birliği, vatandaşlarının AB kurumlarıyla iletişim içinde olmalarına ve AB mevzuatına kendi dillerinde erişebilmelerine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, Avrupa komisyonu bünyesinde, dünyanın en büyük çeviri merkezlerinden biri yer almaktadır. Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerini yürütmekte olan Türkiye’nin, hem AB müktesebatına uyum sağlaması hem de söz konusu müktesebatın Türkçe’ye aktarılması gerekmektedir.

Yaklaşık 120.000 sayfadan oluşan ve farklı alanları kapsayan AB müktesebatının çevrilmesi, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki en önemli çalışmalarından biridir.  Öte yandan, ülkemizin AB üyeliğiyle birlikte Türkçe’nin de AB’nin resmi dillerinden biri olacağı ve bu nedenle çok sayıda farklı alanlarda uzmanlaşmış çevirmene ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Tüm bunlar dikkate alındığında, gerek söz konusu müktesebatın Türkçe’ye çevirisi, gerekse çevirmenlerin yetiştirilmesi konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalar son derece önem taşımaktadır. Bu amaçla, söz konusu süreçte ortaya çıkabilecek çeviri, çevirmen eğitimi ve terimle ilgili sorunların incelenmesi ve bunlara çözüm üretilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili çeviri ve terimbilim konularında çalışmalarını paylaşmak isteyen akademisyen, araştırmacı, eğitimci ve yazarların kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileriyle zenginleştireceği bir bilgi şöleni düzenlenecektir.

Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde olan Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yollarının tartışılacağı bu ilk bilgi şöleni, “I. Uluslararası  Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı” adı altında Kırıkkale Üniversitesi, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı tarafından 20-21 Ekim 2011 tarihleri arasında Kırıkkale’de yapılacaktır.

Bildiriler Türkçe, Fransızca ve İngilizce sunulabilir.

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. İlhami SIĞIRCI”

Daha fazla Duyuru
Çevrimiçi Çeviribilim: Ocak-Şubat Seminerleri

Farklı coğrafyalardaki çeviribilim araştırmacıları, öğrencileri ve meraklıları, şimdi de Universitat Rovila i Virgili’de düzenlenen ve internette çevrimiçi olarak yayınlanan Çeviribilim Seminerleri sayesinde ortak bir platformda buluşuyor.

Kapat