İfade Özgürlüğünün Sınırları

Posted by on Aralık 14, 2006 in Güncel

Çevirmenlerin mesleki haklarını ve ifade özgürlüğünü tartışılıyor. Uluslararası yazarların sözlerini olduğu gibi çevirme hakkı mesleki hak olarak savunuluyor. Fakat gerçek hayatta bu hakkın ulusal değil ulus ötesi sınırları olduğu anlaşılıyor.

Sabah, 13 Aralık 2006 günü bir haber yapar: “Orhan Pamuk’un İsveç’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü almasından bir gün sonra TRT’de, Nobel Ödülü ve Orhan Pamuk hakkında yapılan bir program siyasi skandala neden oldu. Banu Avar’ın sunduğu, röportajlara da yer verilen “Sınırlar Arasında” programında gerekçeleri gösterilmeyen şu görüşler yer aldı.
* Nobel ve benzeri uluslararası ödüller ABD eski başkanlarından Ronald Reagan’ın kurguladığı gizli bir planlamayla ve “ABD’nin küresel kültür emperyalizmine hizmet” amacıyla verilmekte, ödül alanlar bu amaçlarla kendi ülke ve bölgelerinde kullanılmaktadır.
* Bu ödüller etrafında yüksek miktarda paralar dönmektedir. / * İsveç’te Sami (Lapon) azınlık her türlü haklarından mahrumdur. / * 1980’lere kadar Lapon ve Romanlara İsveç soykırım uygulamıştır. / * İsveç’te alkolizm ve delilik çok ciddi sosyal sorunlardır. Kadınlar yoğun biçimde şiddete maruz kalıyor. / * İsveç’te basın özgürlüğü yoktur. / * Irkçılık had safhadadır. / * Ödülü reddeden yazar Jean Paul Sartre Cezayir asıllıdır. / * Pamuk kendi milli kimliğini reddettiği için bu ödülü almıştır.”

14 Aralık 2006 günü (oto)sansür gerçekleşir: “Sabah’ın gündeme getirdiği TRT’de yayınlanan ve Nobel’in ABD emperyalizmine hizmet ettiğini, İsveçliler’in Sami soykırımı yaptığını ileri sürerek skandala yol açan ‘Sınırlar Arasında’ adlı program tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü almasından bir gün sonra TRT 1’de yayınlanan ve Nobel’in ABD emperyalizmine hizmet ettiğini, Pamuk’a Nobel’in kendi kimliğini reddettiği için verildiğini, İsveç’in 80’li yıllara kadar Sami ve Romanlar’a soykırım yaptığını ileri süren program, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Christer Asp’in büyük tepkisini aldı. Programı hazırlayıp sunan Banu Avar’a tepkisini e-mail yoluyla ileten Büyükelçi Asp, ‘Bu program İsveç’in soykırım yaptığına dair asılsız suçlamalar yapıyor’ dedi.”

Daha fazla Güncel
Yazılı Çeviri Edinci: Önsöz

ÖNSÖZ Her alanda olduğu gibi, çeviribilim alanında da bilgi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte alana sadece yeni terim ve kavramlar girmekle...

Kapat