Çeviribilimde Lisanüstü Çalışmalar Kolokyumu II

Posted by on Mart 23, 2011 in Duyuru

Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü 25 Mart 2011, Cuma günü İkinci Çeviribilimde Lisanüstü Çalışmalar Kolokyumu’nu düzenliyor.

Ulaşım Bilgileri: Tuzla’da bulunan yerleşkeye , 25 Mart 2011 Cuma günü 08.15‘te Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünden kalkacak ücretsiz servisle ulaşabilirsiniz.

Üniversitenin ücretli servisleri de bulunmaktadır: http://www.okan.edu.tr/sayfa/ring-servisleri

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

ÇEVİRİBİLİMDE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

II.KOLOKYUM * 25 MART 2011

Açılış

09.30-09.50                Cemal Demircioğlu ve Saliha Paker

Kahve Arası

09.50-10.00

1. Oturum

Oturum Başkanı: Aslı Takanay

10.00-10.15            Nilgün Dungan, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Öğretim Görevlisi

“Türkiye’de Çeviri Eğitimi Veren Kurumlarda ve Çeviri İşletmelerinde Kalitenin Değerlendirilmesi: Uygulama, Sorunlar”

10.15-10.30       Ebru Gültekin Ilıcalı, Okan Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Okutman

“Çeviribilim ve Tarih Etkileşimi Bağlamında Tarihsel Roman Çevirileri ve Çevirmenleri”

10.30-10.45           Seyhan Bozkurt, Okan Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Okutman

“Türk Edebiyatında Realizmin Çeviri Aracılığıyla Kanonlaşması ve Popülerleşmesi”

10.45-11.15           Tartışma

Kahve Arası

11.15-11.30

2. Oturum

Oturum Başkanı: Seyhan Bozkurt

11.30-11.45           Selahattin Karagöz, Ege Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Araştırma Görevlisi

“Korkunun Türkçesi:  Howard Philips Lovecraft  Bütüncesi Üzerine  Dizgesel Bir Yaklaşım”

11.45-12.00           Ceyda Elgül, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Araştırma Görevlisi

“Türk Edebi Dizgesinde Thomas More’un Ütopya’sının Çevirileri Işıgında Çevirinin Üç Varoluşsal Biçiminin Sorunsallaştırılması”

12.00-12.15         Amy Spangler, Okan Üniversitesi, Okutman

““Patronaj”, “eyleyen” ve “yetki” kavramları bağlamında Mehmed Uzun’un Türkçe’ye yapılan çevirilerinin değerlendirilmesi”

12.15-12.45         Tartışma

Öğle Yemeği

12.45-13.45

3. Oturum

Oturum Başkanı: Ebru Gültekin Ilıcalı

13.45-14.00           Buket Dabancalı, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Araştırma Görevlisi

“Türkiye’de Haber Çevirisinin Sosyolojisi “

14.00-14.15          Pelin Doğan, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü, Okutman

“Türkiye’deki Film Dağıtım Şirketlerinin Uyguladığı Yabancı Filmleri İsimlendirme Stratejilerinin Seyirci Beklentilerini Ne Ölçüde Karşıladığının Ölçülmesi”

14.15-14.30         Işıl Cihan, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Araştırma Görevlisi

“Bir Çeviri Ürünü Olarak “Cosmopolitan Türkiye”: Kadın Temsillerinin Kullanımına Analitik Bir Bakış”

14.30-15.00          Tartışma

Kahve Arası

15.00-15.15

4. Oturum

Oturum Başkanı: Amy Spangler

15.15-15.30          Sevda Bekar

“Çeviribilimde Disiplinlerarasılık Sorunu ve Metin Kavramının Çeviribilimdeki Yansımaları”

15.30-15.45           Gizem Ketahte

“Çeviribilimde ‘Metin’ Kavramı Bağlamında Uygulama ile Kuramsallık”

15.45-16.05           Tartışma

Kahve Arası

16.05-16.20

Genel Değerlendirme

16.20 – 17.00         Aslı Takanay, Seyhan Bozkurt, Ebru Gültekin Ilıcalı, Amy Spangler

Düzenleme Kurulu:

Aslı Takanay

Seyhan Bozkurt

Ebru Gültekin Ilıcalı

Danışma Kurulu:

Alev Bulut – İstanbul Üniversitesi

Cemal Demircioğlu – Okan Üniversitesi

Elif Daldeniz – Okan Üniversitesi

Engin Arık – Okan Üniversitesi

Füsun Ataseven – Yıldız Teknik Üniversitesi

Hülya Arslan – Okan Üniversitesi

İlsiyar Rameeva – Okan Üniversitesi

Saliha Paker – Boğaziçi Üniversitesi / Okan Üniversitesi

Şehnaz Tahir-Gürçağlar – Boğaziçi Üniversitesi

Yeşim Tükel Kılıç – Okan Üniversitesi

Daha fazla Duyuru
Türkçe İngilizceden Daha Tembel: Huzur Amerika’da

Çevirmenler Birliği'nin 2011 söyleşileri dizisinin 22 Mart, Salı akşamı yapılacak olan toplantısında bunu konuşmaya çalışacağız: Puşkin'in şiirini, Onegin'i Türkçeye çevirmek neden yüz elli yıl sürdü; çevirmeni çevirmek ne demek; yapılan çevirilerde ne tür sorunlar var?

Kapat