Çevirinin ABC’si * Şehnaz Tahir Gürçağlar

Posted by on Nisan 2, 2011 in Çeviribilim Kitapları, Duyuru, Eğitim

Şehnaz Tahir Gürçağlar’ın Kapılar: Çeviri Tarihine Yaklaşımlar ve The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960 adlı çalışmalarının ardından yeni çeviribilim kitabı çıktı: Çevirinin ABC’si (Say Yayınları, 2011).

Kitabın arka kapağından: “Çeviri olgusu bugüne dek binlerce kitabın ve akademik çalışmanın konusu olmuş, ülkemizde çeviriye gösterilen ilgi 1970’lerden bu yana çoğalarak artmıştır.

Türkiye’de kültür, bilim ve düşün alanları çeviriden yoğun biçimde beslenmektedir. Bu nedenle çeviri olgusunu derinlemesine anlamak, uygulama alanındaki çeşitlilik ve gelişmelerle ilgili bilgi edinmek ve çevirinin kültürel yönlerini, kültürlerarası aktarımda üstlendiği rolü eleştirel bir bakışla görebilmek, kültür alanının yapısını ve izlediği yönü anlamanın önkoşuludur.

Çeviribilime giriş niteliği de taşıyan Çevirinin ABC’si, konuyu geniş bir çerçevede ele alarak, uygulamalı ve mesleki bir alan olarak çevirinin günümüzdeki konumunu inceleyecek, yanı sıra sosyal bilimlerin ve insan bilimlerinin disiplinlerarası bir kolu olarak çeviribilime özet niteliğinde bir giriş sunacaktır.”

Daha fazla Çeviribilim Kitapları, Duyuru, Eğitim
Yayıncılara: Ahmet Şık’ın acilen serbest kalması gerekiyor

Şık'ın adıyla anılan taslak metinlerde intihal öğeleri var.

Kapat