2. Uluslararası Lisans Öğrencileri Sempozyumu

Posted by on Mayıs 21, 2011 in Duyuru, Etkinlik, Güncel

Ege Üniversitesi ve Lisans Öğreniminin Sınırsızlığı

Lisans düzeyinde bir etkinlik bolluğu içinde geçirmediğimiz şu günlerde Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü öğrencileri 23-24 Mayıs tarihlerinde 2. Uluslararası Lisans Öğrencileri Sempozyumu’nu düzenliyor. Yine aynı okulda 4-6 Mayıs tarihlerinde 13. Uluslararası Kültürel Araştırmalar Sempozyumu’nun düzenlendiğini düşünürsek Ege’de görmezden gelinemeyecek bir hareketliliğin olduğu apaçık.

Mayıs ayı sonundaki lisans öğrencileri etkinliğinin çıkış noktası “Sınırlar”. Şirketlerin üniversitelere hiç olmadığı kadar yakın durduğu 2000’lerde lisans öğrencilerinin, “sınır”ın her çeşidine meydan okumaya yahut sınırları görüp bunları akademik çerçeve içinde tanımlamaya davet edilmesi üniversitelere üniversite olduklarını hatırlatmıyor mu?

On beşer dakikalık konuşmalardan oluşacak etkinlik programı açıklandı. Gelişmeleri www.ius.ege.edu.tr adresinden takip edebilir, katılım için ise egeius2011@gmail.com adresine e-posta yollayabilirsiniz.

*

Yapım Aşamasında: Geçitler ve Duvarlar

European Association for Commonwealth Literature and Language Studies (EACLALS) tarafından üç yılda bir düzenlenen etkinliklerin bu seneki ayağı İstanbul’da, Boğaziçi Üniversitesi’nde 26-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

Konferansın ana başlıklarından bazıları şöyleydi: “Öteki olarak Şark ile Etkileşim”, “Disiplinlerarasılık ve Postkolonyal Çalışmalar”, “Ulus-Devlet ve Milliyetçilikler”, “Doğu ile Batı’nın Jeopolitiği”, “Tarih ve Bellek”, “Postkolonyal Estetik”.

Ayrıntılı bilgiyi www.eaclals2011.boun.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.

Daha fazla Duyuru, Etkinlik, Güncel
Nice Gençlik Bayramlarına

Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri açıklanıyor.. Türkan filmi gösterimde.

Kapat