Çeviri ve Ulusal İmgeler Konferansı

Posted by on Aralık 15, 2011 in Duyuru

Çeviri ve Ulusal İmgeler – Kasım 2011/ Antwerp-Amsterdam

Kasım ayında Lessius Hogeschool ile Universiteit van Amsterdam’ın Antwerp ve Amsterdam kentlerinde ortaklaşa düzenlediği üç günlük konferansa Türkiye’den katılım bir hayli yoğundu. “Low Countries Conference” üstbaşlığını taşıyan etkinlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen sekiz konuşmacı söz aldı. Çeşitli Balkan ülkelerinden gelen konuşmacıları da göz önünde bulundurduğumuzda, üç günün neredeyse tamamında Türkiye ve Balkanlar konuşulmuş oldu.

İlk günkü karşılama konuşmasında Antwerp’ten Luc van Doorslaer, Çeviribilim’in kendi içinde çeviri ediminin bulunmayışını vurguladı. Çeviribilim’in bugününde dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenin yalnızca tek bir dili, İngilizce’yi konuşuyor oluşu, bunun bir varsayılan olarak kabul görüşündeki anormalliğe dikkat çekmesi katılımcıların uykusunu dağıtmış oldu. Birçok konferansta yer alıyordu tercümanlar, yalnızca Çeviribilim etkinliklerinde yoktular belki de. Çeviribilim’in sefaleti bu olabilir miydi?

Daha sonra açılış konuşması için Ottowa Üniversitesi’nden Luise von Flotow söz aldı. Kanadalı akademisyenin gündeminde Kanada edebiyatının dışarı açılışı sırasında eserlerin bağlamından bağımsız olarak vahşi ve bakir doğa ile güçlü erkek imgesinin ağır basıyor oluşu vardı. Bir diğer vurgu, adı son zamanlarda daha sık anılır olan “kültürel diplomasi” kavramında idi. CIA’nın bir dönem “psikolojik savaş” olarak adlandırdığı stratejilerin bugün hâlâ Amerika tarafından yeni bir isim altında, devlet eliyle yürütülüşü, bu kavramın diğer kültürler üzerindeki tahakkümü üzerine örnekler verildi. Kanadalı konuşmacı, benzer stratejilerin Margaret Atwood’un hızla yükselmesindeki katkılarından, Kanada’nın dışa açılma projelerine ayırdığı fonlardan da bahsetti.

İlk günkü eş zamanlı konuşmalarda Nedret Kuran-Burçoğlu, Arzu Eker (kendisi katılamadığı için sunumunu Arzu Akbatur okudu), Yasemin Kanca, Taner Karakoç, Şule Demirkol, Martin Cyr Hicks ile Arzu Akbatur söz aldı. Nedret Kuran-Burçoğlu, Cumhuriyet döneminin başlangıcındaki dil devrimi, Hasan Âli Yücel, Tercüme Odası ve Tercüme Dergisi’nden bahsetti. Konuşmasının odağında Benedict Anderson ile Gideon Toury yer aldı.

Arzu Eker’in konuşması, Tymoczko’nun “metonymics” kavramını Orhan Pamuk çevirilerine uygulamayı amaçlıyordu. Martin Cyr Hicks, Kanada bağlamında Québec kimliğinin postkolonyal bakış açısıyla nasıl içiçe olduğunu, beyaz Québec’liler ile Afro-Amerikalıların ortak bir paydada buluşarak Kanadalı, Fransız veya İngiliz kimliğine karşı nasıl direndiklerini anlattı. Arzu Akbatur’un konuşması, Elif Şafak’ın 2006 basımlı Baba ve Piç’i ile 2007 basımlı Bastard of Istanbul kitaplarının metinsel karşılaştırması üzerineydi. Eklenen ve çıkarılan paragraflar ile önce basılan Baba ve Piç “Türkçe versiyon” durumuna düşerken Bastard of Istanbul’un “İngilizce orijinal”e nasıl dönüştüğü, iki kitaptan alıntılar ile gösterildi.

Daha fazla Duyuru
tekom Türkiye: “Aspects in Production and Translation of Technical Documentation”

tekom Türkiye is having a second event in Istanbul on Monday, 12th December 2011 from 9.00 am to 5.00 pm.

Kapat