Okan Üniversitesi Üçüncü Lisansüstü Kolokyumu’nu Yapıyor

Posted by on Mart 16, 2012 in Duyuru

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
ÇEVİRİBİLİMDE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KOLOKYUMU- III
23 MART 2012

Açılış
13.00-13.15
Seyhan Bozkurt, Öğr. Gör. (Okan Üniversitesi)
Saliha Paker, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi ve Okan Üniversitesi)
Dilek Şirvanlı Özen, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi, FEF Dekanı)

13.15-13.30 Kahve Arası
1. Oturum
Oturum Başkanı: Murat Sözen
13.30-13.50 Ebru Çavuşoğlu, Okan Üniversitesi
“Çeviri Eğitiminde Don Kiraly’nin Social Construcivist
(Sosyal Oluşturmacılık) Modeli’ne bir örnek olarak
Gönüllü Çevirmen Toplulukları”

13.50-14.10 Yuan Zhang, Okan Üniversitesi
“Kültür Değiştirme: BBC İnternet Sitesinde Yayınlanan
Şangay World Expo Haberlerinin Çevirisi”

14.10-14.30 Esra Çetintaş, Okan Üniversitesi
“Tıp Metinlerinin Çevirisine İlişkin Yaklaşımlar ve Beklentiler”

14.30-15.00 Tartışma
15.00-15.15 Kahve Arası

2. Oturum
Oturum Başkanı: Minghua Xing
15.15-15.35 Tansel Demirel, Okan Üniversitesi
“Çeviri Çağı”nın Kuramcısı: Nurullah Ataç”

15.35-15.55 Ümit Türe, Okan Üniversitesi
“Ara Dilden Yapılan Çevirilerin Sorunsallaştırılması”

15.15-16.15 Tartışma

16.15-17.00 Genel Oturum
“Tez Yazım Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar”
Moderatör: Cemal Demircioğlu

Düzenleme Kurulu :
Öğr. Gör. Seyhan BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Cemal DEMİRCİOĞLU

Danışma Kurulu :
Prof. Dr. Alev BULUT – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ – Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cemal DEMİRCİOĞLU – Okan Üniversitesi
Doç. Dr. Elif DALDENİZ – Okan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Müge IŞIKLAR KOÇAK – Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem BERK ALBACHTEN – Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Saliha PAKER – Boğaziçi Üniversitesi – Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Şehnaz TAHİR GÜRÇAĞLAR – Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay KURULTAY – İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yeşim TÜKEL KILIÇ – Okan Üniversitesi

Katılım serbesttir.

Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü

Ulaşım için: http://www.okan.edu.tr/sayfa/tuzla-kampusu-ulasim-haritasi

Daha fazla Duyuru
23 Mart: tekom Türkiye – Structuring Technical Documentation

23 Mart 2012 günü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, Genel Kurul Odasında, 09.00-17.30 saatleri arasında, "tekom Turkiye - Structuring Technical Documentation" toplantısı gerçekleştirilecek. Kalıtım serbesttir. http://www.tekom.de/upload/alg/tekom-event_Istanbul.pdf

Kapat