“Translated By” SALT Galata (6 Nisan-8 Temmuz 2012)

Posted by on Nisan 4, 2012 in Duyuru, Güncel

SALT Galata, İstanbul’da Translated By [Tercüme Eden] adlı bir sergi gerçekleştiriliyor. Daha önce başka ülkelerde gerçekleştirilen serginin mütercimleri abece sırasıyla şöyle: Cem Akaş, Zeynep Akkuş, İsmet Birkan, Sevan Değirmenciyan, Burç İdem Dinçel, Beril Eyüboğlu, Kaya Genç, Sabri Gürses, Nigar Hacızade, Victoria Holbrook, Sooyong Kim, Dost Körpe, Selma Öğünç, Arzu Taşçıoğlu. Sergi ayrıca kitaplaştırılacak.

TRANSLATED BY [TERCÜME EDEN]

Sevim Burak, Evliya Çelebi, Ted Chiang, Douglas Coupland, Rana Dasgupta,

Narmin Kamal, Sophia Al Maria, Guy Mannes-Abbott, Vahram Martirosyan,

Tom McCarthy, David Peace, Adania Shibli, Neal Stephenson, Murat Uyurkulak

 

Charles Arsene-Henry ve Shumon Basar’ın küratörlüğünde,

Suna Kafadar’ın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

6 Nisan-8 Temmuz 2012

SALT Galata

 

Binaya girdiniz. Merdivenlerden çıktınız. Sağınızda, mermer damarlarının üstündeki vinil yazıyı göreceksiniz. Bu, bir parça listesi ama tek bir farkla: Burada müzisyenlerin yerine, yazarların adı yer almakta.

Biri size siyah bir broşür ile elektronik bir cihaza bağlı, ağır bir kulaklık verecek.

Parça listesinin hemen altındaki, koyu renkte, çerçeveli poster sizi yönlendirecek: “Sıfır numaralı parçayı çal.”

Kulaklığı taktığınızda düğmeye basın; bırakın, sesim kulağınızda yükselsin. Size çok karışmayacağım. Yalnızca edebiyat olacak. Bir de zihnin perdeleri.

Okurken kafanızda beliren sesin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Binanın birkaç katına dağılmış toplam 14 parça var. 14 poster ve koltuk. Elinizdeki cihazla, her posterde gördüğünüz parçayı çalın. Oturun. Dinleyin. Ve fakat ortada bir senaryo yok, sadece olasılığı var. Pas geçebileceğiniz bir şey. Karıştırabileceğiniz. Tekrar edebileceğiniz.

Doha’da, Sheraton Otel’de kaybolmuş küçük bir kızın peşindesiniz. Diyarbakır’da, topal bir peygamber yıkık surlara çıkmakta. Metaevrende, Hiro sokağa yönelir. Arden ormanında, bir savaş sığınağı ev kılığına girmiştir.

Mekân ve zamandan oluşan karışık bir kasede adım attınız. Tokyo, Ramallah, Kalandiya Kontrol Noktası, Erivan. Siz, mekânların toplamısınız. Sofya, Brixton, Bağdat. Birkaç dakika daha. Bakü, İstanbul, Benlik. Ta ki batı Vancouver’a kadar. Dünyanın nihayete erdiği yere.

 

Translated by [Tercüme Eden], ilk olarak AA School, Londra tarafından hazırlatılarak 15 Ocak-9 Şubat 2011 tarihlerinde, Bedford Press’in yayımladığı kitap eşliğinde sergilendi. İkinci sergi, 12 Aralık 2011-20 Ocak 2012 tarihlerinde CCA, Kitakyushu’da düzenlendi. SALT, İstanbul’daki sergiye eşlik etmek üzere kitabın, yine Z.A.K. tarafından tasarlanan ve Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini kapsayan yeni bir baskısını yayımlayacak.

 

 

TERCÜME EDEN [TRANSLATED BY]

 

Sevim Burak, Evliya Cheleby, Ted Chiang, Douglas Coupland, Rana Dasgupta,

Narmin Kamal, Sophia Al Maria, Guy Mannes-Abbott, Vahram Martirosyan,

Tom McCarthy, David Peace, Adania Shibli, Neal Stephenson, Murat Uyurkulak

 

Curated By Charles Arsene-Henry and Shumon Basar

 in collaboration with Suna Kafadar

April 6 – July 8, 2012

SALT Galata

 

You’ve entered the building. Climbed the stairs. On your right you see vinyl text set on marble veins. An album track list — except there are writer’s names instead of bands.

Someone hands you a black pamphlet and a pair of heavy headphones attached to an electronic device.

Below the track list is a dark poster, framed. It reads: ‘Play Track Zero’. 

You strap on the headphones, press the button and my voice rises in your ears. I’ll give you minimal guidance. It will be about fiction. It will be about mindscreens.

 Have you ever wondered what is the voice you hear in your head when you read?

I’ll tell you there are fourteen tracks distributed over several floors. Fourteen dark posters and chairs. I’ll tell you to play the same track on your device as the one displayed on each poster. To sit. And listen. But there is no script, just the possibility of one. Something you can skip. Shuffle. Repeat.

In Doha, you follow a little girl lost in the Sheraton Hotel. In Diyarbakir, a crippled prophet walks up to the city walls. In the Metaverse, Hiro is approaching the Street. In the Ardennes Forest, a war bunker pretends to be a house.

You realize you’ve entered a mix-tape of space and time. Tokyo, Ramallah, Qalandia Crossing, Yerevan. A compilation of places, that’s you. Sofia, Brixton, Baghdad. Few minutes more. Baku, İstanbul, the Self. Until West Vancouver. Where the world is ending.

 

 

Translated By was originally commissioned by the AA School, London, and shown January 15 –February 9, 2011, accompanied by a book published by Bedford Press. It then went to ­­­­CCA, Kitakyushu December 12, 2011 – January 20, 2012. SALT is publishing a new edition of the book, also designed by Z.A.K., to coincide with the exhibition, which includes texts in Turkish, English and Japanese.

Daha fazla Duyuru, Güncel
Dinin Siyasete Alet Edilmesine HAYIR

Alelacele hazırlanan ve kabul edilen bu seçmeli din bilgisi dersi önergesini, kutsal bir dinin siyasete alet edilmesinin bir örneği olarak görüyor ve acilen durdurulması gerektiğine inanıyorum.

Kapat