İhmalin Boyutları: Bir Çeviribilimcinin Gerçek Resmi

Posted by on Temmuz 17, 2012 in Çevirmen, Güncel, Yorum

Feneryolu Kazası’nda yaşanan felaketin ve kaybın asıl boyutları, kazada kaybedilen Ebru Gültekin Ilıcalı’nın yaşamöyküsüne, eğitim hayatına ve çalışmalarına  bakınca ortaya çıkıyor. Basında birçok resim yayınlandı. Fakat 41 yaşında, istasyonda duran trene binerken, tren bütün yolcuların trene bindiği kontrol edilmeden hareket ettiği için ölen genç kadının asıl, gözalıcı resmi çalışma hayatına bakınca görülüyor:

 Ebru Gültekin Ilıcalı

(31 Temmuz 1971 – 11 Temmuz 2012)

Sertifikalar:

Cambridge Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sertifikası ( CEELT)

İstanbul Valiliği Sivil Savunma Kursu Sertifikası

Kamu Personeli Dil Sınavı İngilizce A Düzeyi

ÜDS İngilizce A Düzeyi

Kurslar:

Hammersmith and West London College İngiliz Edebiyatı Kursu

Hammersmith and West London College CEELT Hazırlık Kursu

 

1996: Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngilizce Anabilim Dalı’nda tamamladı.

1996: Charlie Hore’un Caz adlı kitabını çevirdi.

1998: Alice K. Turner’ın derlediği Edebiyatta Erotizm adlı kitabı çevirdi.

1998-1999: M.E.B. Yeni Çizgi Yabancı Dil Dershanesi’nde eğitmenlik yaptı.

1999-2003: T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde eğitmenlik yaptı.

2000-2012: İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Afette Rehber Çevirmen” projesinde 100 saatlik ARÇ Temel Eğitimi aldı ve afette rehber çevirmen olarak çalıştı. http://www.ceviridernegi.org/arc/

2003-2012: Okan Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü’nde eğitmenlik yaptı.

2004: İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’ndeki yüksek lisans çalışmasını “Çeviri Eğitiminde Amaç ve Yöntemler” başlıklı tezle tamamladı.

2004: “Çeviride Bellek Eğitimi”, Günümüzde Çeviri ve Çeviri Sorunları uluslar arası sempozyumu, Sakarya Üniversitesi.

2005: “Fantastik Çevirmeninin Özgürlüğünün Sınırları,” Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi.

2005: “Yazın Çevirisinde Kuramların İzini Sürmek”, V. Uluslararası. Dil, Deyişbilim, Yazın Semineri”, Marmara Üniversitesi.

2005: “Translator Training in Foundation Universities in Turkey”, XIII. Susanne Hübner Semineri, İspanya Zaragoza Üniversitesi.

2006: “Translating Senses in Literature and Cultural Preferences” VI. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi.

2007: II. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin gönüllü çevirmenleri arasında yer aldı.

2007: Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Programı’nda doktora çalışmalarına başladı.

2009: “Kesinlik Arzusu ve Çeviri Etkinliği”, 12. Uluslar arası Kültürel Çalışmalar sempozyumu, Ege Üniversitesi.

2011: “Missing Stories in the Turkish Translation of ’Delights of Turkey’ by Eduard Roditi”, II. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi http://bakea2011.pau.edu.tr/index.html

2011: “Looking from The Past to the Future (of) Methodologies in Translation Studies: An Analysis of MA and PhD Theses Written in Boğaziçi University – Turkey”, 1. Uluslararası Çeviribilim Konferansı TRANSLATA 2011, Innsbruck Leopold Franzens Üniversitesi. http://www.translata.info/

Hazırlanmakta olduğu son sunum Trakya Üniversitesi’nde gerçekleşecekti:

Ekim 2012: “Çeviribilim Penceresinden Bir Yasağa Bakış:  Donna Leon – Dedektif Brunetti Romanlarının İtalyanca’ya Çevrilemeyişi”, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu http://2012deyisbilim.trakya.edu.tr/sayfa.aspx?YaziID=35

Ebru Gültekin Ilıcalı, eğitmenlik görevinden kazadan kısa süre önce, Haziran ayı sonunda, şu başlıklı doktora tezini yazmayı tamamlamak üzere ayrılmıştı:

“Çeviribilim ve Tarih Etkileşimi Bağlamında Tarihsel Roman Çevirileri ve Çevirmenleri”.

Daha fazla Çevirmen, Güncel, Yorum
Bir plaket lazım Feneryolu İstasyonu’na.. Unutmamak için..

Vakitsiz kaybettiğimiz çalışan kadınları anmak üzere Bir Plaket yerleştirilebilir bu istasyona. T.C.D.D. bunu borçlu Ebru'ya ve ailesine.

Kapat