Onurla Soluk Almak: Yurdanur Salman ve Aslı Takanay

Posted by on Eylül 30, 2012 in Duyuru

Çeviri Derneği, 30 Eylül Dünya Çeviri Günü’nde geleneksel ödüllerinin sahiplerini açıkladı:

 

Önyargıların Dünyasında Barış İçin Daha Çok Çeviri

 

Dillerin ve kimlik farklarının ayırdığı dünyamızda bölgeler ve ülkeler arasında çekişmeler ve çatışmalar da eksik olmuyor; toplumların birbirini anlamaya çalışması, ortak sesini bulması daha fazla birbirine kulak vermesini, daha fazla çeviriyi ve daha iyi koşullarda iletişimi gerektiriyor.

Dünya Çeviri Günü’nü kutlarken, dünyamızda yaşanan krizleri, artan sürtüşmeleri göz önüne tutmalıyız. Derneğimizin üyesi olduğu Uluslararası Çevirmenler Federasyonu’nun (FIT) 2012 yılında öne çıkarılmasını önerdiği konu “kültürler arası iletişim olarak çeviri”. Biz de bu 30 Eylülde, farklıkları saygıyla karşılama ve bir konuya farklı pencerelerden bakabilme ihtiyacına işaret etmek istiyoruz.

Birileri ilkel önyargılarıyla bir film yaptı diye bir anda bütün dünya bir cepheleşmenin içine düşebiliyor; siyasal çalkantılar kolaylıkla şiddete evrilebiliyor; özgürlük istekleri çıkar çekişmelerine araç olabiliyor. Bu sorunlar karşısında çevirinin sağlıklı bilgilenme ve anlaşma kanalı olarak güçlenmesi gerekiyor; aynı nedenle çevirmenlik mesleğinin iyi kavranması, dünya sorunlarına duyarlı ve sorumlulukla yürütülen bir çevirmenliğin gelişip güçlenmesi için çalışmalıyız.

Son dönemlerde dünyada ve ülkemizde çevirmenlik daha görünür hale geldi. Özellikle kamusal alanda nitelikli işe duyulan ihtiyaç çevirmenlik mesleğinde standart çalışmalarına da zemin sağlıyor. 2012 yılı Türkiye’de çevirmenliğin bir statüye kavuşmasında önemli adımların atıldığı bir dönem oldu. Çevirinin çeşit çeşit alanlarının farklı gerekleri ve koşulları göz ardı edilmeden, ortak yönlerin belirginleştirilmesi önemli; öncelikli alanlarda hem çevirmeni koruyacak, hem çeviri kalitesini saydamlaştıracak düzenlemelere dönük süreci heyecanla ve dikkatle izlemeli, doğru katkıları vermeliyiz. Çeviri alanında kalite konusu ile çevirmenin uluslararası toplumsal sorumluluğu çok farklı konular gibi görünse de, ikisinde de öne çıkan nokta, yaptığı işin farkında olan yüksek nitelikli çevirmendir.

Çeviri Derneği olarak 2001 yılından beri çevirmenliğin gerektirdiği yüksek niteliklere ödüller vererek dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl, Dernek üyelerimizin aday göstermesi ve Danışma Kurulumuzun değerlendirmesi sonucunda;

 

Çeviri Derneği 2012 Onur Ödülü,

yazınsal ve kuramsal alanda yetkin ve verimli çevirmenliği, çeviri alanındaki dergi yayıncılığı, uygulama içindeki eğitimciliğiyle genç çevirmenlerin yetişmesine yaptığı katkılar nedeniyle Yurdanur Salman’a,

 

Çeviri Derneği 2012 Genç Soluk Ödülü,

altyazı ve seslendirme alanındaki üstün başarıları, bu alandaki çevirmenlerin örgütlenmesinde ve gönüllü çevirmenlik alanındaki özverili ve etkin çalışmaları nedeniyle Aslı Takanay’a verilmiştir.

Onur

Kendilerini Derneğimiz ve mesleğimiz adına kutluyoruz.

Çevirilerle sınırları aşan herkesin Dünya Çeviri Günü kutlu olsun.

 

Çeviri Derneği

Daha fazla Duyuru
Çeviribilim Bir Prensesini Daha Kaybetti

Sonsuz kibarlık, incelik sahibi bir araştırmacı, çevirmen ve eğitmen olan Yrd. Doç. Dr. Elif Daldeniz'i kaybettik.

Kapat