100 Temel Eser Listesi Nasıl Çöküyor?

Posted by on Ocak 7, 2013 in Yorum

John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar ve Vasconcelos, Şeker Portakalı skandalları tesadüfi olmayabilir.

Steinbeck olayında dikkat çekici temel noktalardan biri, bir velinin ya da müdürün şikayeti üzerine bölge memurlarından bir komisyon kurulması, bu komisyonun bakanlıkla irtibata geçerek, kitabı şikayet etmesiydi.

Bu alışılmış ve bilinen kural ve uygulamalardan farklı görünüyor – konuyla ilgili yapılan açıklamalar, çeşitli uzmanların görüşü alınarak oluşturulan 100 Temel Listesi uygulamasından çıkılacağını gösteriyor.

Milli Eğitim bakanı Dinçer’in Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada bunun işaretleri var:

“Vatandaşların şikayetleri var ki bunu önlemeyemeyiz. Önlenmesi de doğru değil” diyen Dinçer, şikayetlere ilişkin kararın ön incelemeden sonra verildiğini anlattı.

Bırakın çocuklarımız istediği kitapları okusunlar. Geldiğimiz çağda ve sahip olduğumuz kaynaklara bakıldığında, Talim Terbiye Kurulu’nun şu kitabı okuyun bu kitabı okumayın diye yapacağı hiçbir tasnif, çocuklarımızın arzu ettiği kitabı okumalarına engel teşkil etmez.”

Buradan Steinbeck’in sansürüne karşı çıkıldığı gibi, çocukların ya da velilerin istedikleri kitapların “sansürüne” de karşı çıkılmayacağı ve tavsiye ya da liste sisteminden vazgeçildiği, ya da bunun öncelikle olmasından vazgeçildiği sonucu çıkarılabilir.

Bakan Dinçer sistemin değiştirilmekte olduğunu söylüyor aynı açıklamada:

Bu tartışmaların hemen hemen hepsinin, MEB’de kitap inceleme sürecini değiştirdiğimiz zamana denk gelmesi sizce tesadüf mü? Biz bugünlerde kitap inceleme ve değerlendirme sürecini yeniden yapılandırdık. Ve artık eski yöntemde olduğu gibi Bakanlık bünyesinde, uzun yıllardan beri aynı işi yapan öğretmenlerin ele aldığı değerlendirme ve kitap inceleme sürecini değiştirdik. Bunun yerine tüm dünyanın uyguladığı son derece modern bir panel sistemi getirdik. Bu bir uygulama ve değerlendirme sistemi.” (Posta)

Büyük olasılıkla, seçmeli ders sistemindeki uygulamanın bir benzeri, müfredat okumalarında sözkonusu olacak. Sınıf çoğunluğuna göre isteyen John Steinbeck, isteyen Necip Fazıl okuyacak. Bu da 100 Temel Eser’den daha büyük anlaşmazlıklar üreten, eğitimi zedeleyici bir sistemin habercisi olabilir.

Daha fazla Yorum
Şahin: “Genç Çevirmenler Yarışması’nın önemi büyük”

Çeviribilim yazarlarından, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin'e 22 Aralık günü üçüncüsü düzenlenecek olan Genç Çevirmenler Yarışması konusundaki görüşünü sorduk.

Kapat