Çeviri ve Teknoloji – Mehmet Şahin – İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları

Posted by on Ağustos 27, 2013 in Çeviribilim Kitapları, Duyuru, Güncel, Tanıtım

Yazarlarımızdan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin’in Çeviri ve Teknoloji adlı kitabı İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları arasından çıktı. Çevirinin teknolojiyle ilişkisini en güncel haliyle, sözcük işlemcilerden terim bankalarına, Google Çeviri’den Second Life dünyasına dek çok çeşitli konularıyla ele alan çalışma, alanının ilk çalışması olma özelliği taşıyor. Renkli, 164 s. ISBN: 978-975-8789-52-8. Kitaptan Giriş yazısını aktarıyoruz.

Çeviri ve Teknoloji - Mehmet Şahin

Giriş

Elinizdeki ya da ekranınızdaki kitap çeviribilim ya da yazılı ve sözlü çeviri (mütercim-tercümanlık) bölümlerinde okuyan öğrenciler için bir temel kitap ve ilgili bölümlerde eğitim verenler için de bir kılavuz olarak yazılmıştır. Bu kitap için çevrimiçi sözcük işlemci yazılımı olan Google Dokümanlar kullanılmıştır (Nisan 2012’de bu hizmet Google Drive olarak değiştirilmiş ve genişletilmiştir). Kitapta “teknoloji” hem bilgisayar donanım ve yazılımlarının ve İnternet’in hem de hayatımızı kolaylaştıran diğer münferit cihazların sunduğu olanakları kapsamakta, “çeviri” ise yazılı ve sözlü çevirilerin tüm biçimlerine tekabül etmektedir. Teknolojinin hayatımızın her alanında bazen vazgeçilmez bir yere sahip olduğu artık inkâr edilemez bir gerçektir. Bu gerçeklik sadece günlük hayatta değil, profesyonel hayatta ve eğitim alanında da geçerlidir. Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinde tanık olduğumuz sürekli gelişim durumu eğitim ve öğretimde de dönüşümlere yol açmakta ve mevcut pratikleri değiştirmektedir. Örneğin dil eğitimi alanında teknoloji temel bir yer edinmiştir. Bilgisayar-destekli dil öğrenimi alanında yapılan çalışmaların sayısı sürekli artmakta ve eğitimcilere yol göstermektedir. Artık diyebiliriz ki, teknoloji eğitimin bir bileşeni haline gelmiştir. Bunu dayatan da öncelikle teknolojinin – deneysel sonuçları temel alarak – eğitimde yarattığı olumlu etkidir. Özellikle iletişim alanında yarattığı kolaylıklarla, materyal geliştirmede sunduğu sayısız imkânlarla, ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin en önemli unsurlarından ikisine yaptığı katkıyla teknoloji eğitimin bir parçasıdır. İkinci olarak öğrencilerin profilidir. Bilgisayar çağına doğan (Prensky, 2001) öğrenci artık bilgisayarla öğrenmektedir. Üçüncü ve son olarak da profesyonel hayatın kendisidir. İş hayatının gereklerine ayak uydurabilecek mezunlar yetiştirmek eğitim kurumlarının başlıca hedeflerinden biridir. Teknolojinin sürekli bir 

Çeviri ve Teknoloji-133gelişim içerisinde olduğunu göz önünde bulundurursak, bu kitabın yazıya dökülmesi ile sizin elinize ulaşması arasındaki geçen sürede yaşanabilecek gelişimleri ve kullanıma hazır hale gelecek teknolojileri kapsamayacağını ancak mevcut teknolojiler ve bunların çeviri eğitiminde nasıl kullanılacağına dair bölümlerin bu kapsam dışı kalan yeni teknolojiler konusunda da yol gösterici olacağını söylemek mümkündür. Bu kitabın yazım aşamasında yazarın Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları adı altında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerine verdiği dersteki deneyimlerinden de faydalandığını ve bu anlamda kitabın sadece teoriye değil pratiğe de yönelik olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kitaptaki bazı bölümler Çeviribilim dergisinde köşe yazısı olarak yayımlanmış ve bölümler gerektiği yerde güncelleştirilerek kitaba dahil edilmiştir. Bu kitapta açık kaynak kodlu programlara ağırlık verilmeye çalışılmış; ancak ücretli kaynaklara da gerektiğinde yer verilmiştir. Son olarak genel araç ve kaynakların yanı sıra Türkçeye yönelik kaynaklar da okuyucuya sunulmuştur. Kitapta birçok başlık genel olarak Türkiye’de en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows işletim sistemleri temel alınarak işlense de programların ve uygulamaların çoğu işletim sisteminden bağımsız olduğu için kitap sadece PC’cilere değil Mac’çilere ve Linux’çulara da hitap etmektedir.

Çeviri ve Teknoloji-47

 

Mehmet Şahin

2000 yılında Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Öğretmen Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarını Iowa Eyalet Üniversitesi’nin Müfredat ve Öğretim (Curriculum and Instruction) bölümünde tamamlayan Mehmet Şahin, aynı zamanda yan dal olarak Uygulamalı Dilbilim ve İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi alanında çalışmalar yaptı. Doktora çalışmaları boyunca başlıca araştırma konuları bilgisayar destekli dil öğrenimi ve dil teknolojileri oldu. 2008 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Şahin çeviribilim, çeviri teknolojileri, bilgisayar çevirisi ve çevirmen eğitimi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim için: http://people.ieu.edu.tr/tr/mehmetsahin

Daha fazla Çeviribilim Kitapları, Duyuru, Güncel, Tanıtım
VIII Международный семинар переводчиков в Ясной Поляне * 8th International Seminar of Translators at Yasnaya Polyana

During the 8th International Seminar of Translators of Works by Leo Tolstoy and Other Russian Classical Authors at Yasnaya Polyana, where many Tolstoy family members also did translations, essential issues related to translation theory and practice will be discussed.

Kapat