“Putin’in azınlıklara karşı konuşması” denen çeviri sahte

Posted by on Şubat 16, 2014 in Güncel, Rusyadan

Sahte metinlerin sayısı sonsuz gibi ve bunların birçoğu çeviri aracılığıyla üretiliyor ya da çeviri kılığıyla üretiliyor.

Bunun çarpıcı bir örneği Rusya devlet başkanı Putin’in 4 Şubat 2013 günü Rusya Meclisi Duma’da yaptığı bir konuşma metni. Putin o gün bir konuşma yapmış değil, fakat birisi böyle bir hayali metin yaratıp sonra bunun İngilizce çevirisi yapılmış gibi internette yaymış. Bu sahte İngilizce metin daha sonra Türkçeye de çevrilmiş ve çeşitli yerlerde yayınlanmış. Çok daha da ilginç olanı önemli sözcük-kavram kaymalarının yapılmış olması: Sahte metinde “minority” diye geçen kavram Rusça bir metinde “migrant” olarak geçiyor ve Türkçeye “azınlık” olarak çevriliyor.

Putin Rusyada Rusça

 

Hoax-Slayer sitesine göre metin Avusturya başbakanının bir konuşmasından yola çıkılarak uydurulmuş:

“But, in fact there is no credible evidence that Putin actually made such a speech. A speech with those words is not listed in the Speeches and Transcripts section of the President of Russia Website for February 4th, 2013 or any other date in February. And searches of the website – and the Kremlin archive pages – reveal no transcripts of such a speech.”

Fakat 21. Yüzyılda Rusya’nın Kaderi başlıklı bir blogda 12 Mayıs günü yer verilen Rusça metnin kaynağını bulmak da güç- bir Avrupalı tarafından yazılmış gibi görünüyor (metin vekiller konuşmayı beş dakika ayakta alkışladılar diye bitiyor):

Кристофер Langguth:

Слушайте русские – они знают, что происходит с нами, Англия, Франция ….

4-го февраля 2013 года, Владимир Путин, президент России обратился к Думе (парламент России), и выступил с речью о напряженности в отношениях с меньшинствами в России:
“В России проживают русские. Любой мигрант, из любой точки мира, если он хочет жить в России, работать и есть в России, должен говорить на русском, и они должны уважать законы России. Если они предпочитают законы шариата, то мы советуем им идти в те места, где это государственный закон. России не нужны меньшинства. Меньшинства должны России, и мы не будем предоставлять им особых привилегий или пытаться изменить наши законы в соответствии со желаниями меньшинств, независимо от того, как громко они кричат “дискриминация”. Мы лучше поучимся на самоубийственных примерах Америки, Англии, Голландии и Франции, если мы хотим выжить как нация. Русские обычаи и традиции не совместимы с отсутствием культуры или примитивными способами производства у меньшинств. Законодательный орган, принимая законы, должен отдавать себе отчет в том, что русские – это большинство”.
Политики в Думе приветствовали эти слова Путина овациями в течение пяти минут.

Sonuç olarak, Türkçeye ilk kez aktarıldığı tarih Nisan 2013’e uzanan, internet sitelerinde İngilizcesi ve çevirisiyle yer verilen BU AŞAĞIDAKİ METİN SAHTEDİR (aynen aktarılmıştır):

VLADIMIR PUTIN’ İN RUS PARLAMENTOSINDAKİ KONUŞMASI (İNGİLİZCE)

Vladimir Putin’s speech

On February 4th, 2013, Vladimir Putin, the Russian president, addressed the Duma (Russian Parliament), and gave a speech about the tensions with minorities in Russia

He said:

“In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Sharia Law, then we advise them to go to those places where that’s the state law. Russia does not need minorities.

Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell ‘discrimination’. We better learn from the suicides of America, England, Holland and France, if we are to survive as a nation.

The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of most minorities. When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind the national interest first, observing that the minorities are NOT Russians!”

The politicians in the Duma gave Putin a standing ovation that lasted for five full minutes . . . . .

How come our leaders don’t have the gonads to say that ?

***

YUKARIDAKİ KONUŞMANIN  TÜRKÇESİ  AŞAĞIDADIR :

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Şubat 2013 tarihinde, Duma’da (Rusya Parlamentosu) Rusya’daki azınlıklarla ilgili gerginlik hakkında bir konuşma yaptı.

Dedi ki:

RUSYA’DA RUSLAR YAŞAR!

Herhangi bir azınlık, Rusya’da çalışmak ve yiyip içip yaşamak istiyorsa “RUSÇA” konuşmalı ve RUS YASALARINA saygılı olmalıdır.

Yok, eğer Şeriat hukukunu tercih ediyorlarsa, o yasaların geçerli olduğu ülkelere gitmelerini tavsiye ederiz.

Rusya’nın azınlıklara ihtiyacı yoktur.

Azınlıklar Rusya’ya muhtaçtır ve ”ayrımcılık” için ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, yasalarımızı değiştirmeyeceğiz ve onlara “ÖZEL AYRIMCILIK” tanımayacağız.

Bir ULUS olarak hayatta kalmak istiyorsak, Amerika, İngiltere, Hollanda ve Fransa tarihlerinden daha iyi dersler çıkarmalıyız.

Rus gelenek ve görenekleri, azınlıkların ilkel ve eksik kültürleriyle uyumlu değildir. Bu onurlu “Yasama Organı”  (DUMA) yeni yasalar çıkarmayı düşünüyorsa bu azınlıkların “RUS OLMADIKLARINI” dikkate alarak, öncelikle “ULUSAL ÇIKARLARI” göz önünde tutmalıdır! ”

Duma’daki politikacılar Putin’i tam beş dakika süreyle ayakta alkışladılar…….

Bu sahte yazı ne yazık ki çok çeşitli yerlerde çoğaltılmakta ve makalelerin referansı olarak kullanılmaktadır. Örneğin yazı okur yorumlarında kullanılmıştır, tam olarak alıntılanmaktadır: Haziran 2013’te Durmuş Odabaşı’nın Habertürk’te yazdığı yazı13 Şubat 2014’te Hapi Cevdet Yıldız’ın Çerkesya’da yazdığı yazı böyledir..

Çeviri görünümlü metinlerin de politik psikolojik yönlendirmenin bir aracı olarak kolayca kullanıldığı, yaygınlaşabildiği görülüyor.

Daha fazla Güncel, Rusyadan
Türkiye Aleksandr Soljenitsın’ı Okuyor: Erciyes Üniversitesi Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Komisyonu'nun katkıları ve Soljenitsın Edebiyat Vakfının katılımlarıyla 19-20 Aralık 2013 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Türkiye Aleksandr Soljenitsın’ı Okuyor: Nesillerin Deneyimi (Aleksandr Soljenitsın’ın 95. doğum yılı anma etkinliği)” düzenlenmektedir. Katılım serbesttir.

Kapat