6. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi 2014

Posted by on Mayıs 23, 2014 in Etkinlik, Güncel

 

6. Türkiye Yayıncılık Kurultayı” (08 – 09 Mayıs 2014)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü

6. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi 2014

Sansür hayatın her alanına yayılmış bir uygulama halini almıştır.

Edebiyat, müzik, sinema ve plastik sanatlar gibi kültür ve sanatın farklı alanlarındaki sansür uygulamalarının çokluğu, sıklığı ve toplumda yarattığı olumsuz sonuçlar endişe vericidir. Özellikle eğitim kurumları ve ders kitaplarında görülen örnekler, sansürün yalnızca siyasi iktidarlar tarafından yapılmadığını, kurumsal ya da bireysel otosansürün de ürkütücü boyutlara vardığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarında uyguladığı denetleme ve sansür politikasından vazgeçmeli ve bu yönde somut adımlar atılmalıdır. Kısa vadeli çözüm için, yayıncılıktaki tekil davalarda sektör olarak birlikte hareket edilmesi, yayıncılığın kendine özgü bağımsız ve otorite tanımaz kimliğinin korunması ve yayınevlerinin otosansür uygulamalarına yönelik özeleştiride bulunması önerilir.

Milli Eğitim Bakanlığı yayıncılık faaliyetinde şeffaf ve katılımcı bir politika uygulamalıdır.

Eğitim yayıncılığında yönetişim anlayışı hayata geçirilmeli, eğitim yayıncılığının sorunları artık baskı ve dağıtım sorunlarının da ötesinde bir zeminde tartışmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafların hak ve menfaatlerini gözeten, kuralları koyan, şeffaf ve katılımcı bir politika uygulamalıdır. Eğitim programlarının hazırlanması sürecinde yayıncılık derneklerinin katkısı ve görüşü alınmalıdır.

Türkiye’nin en büyük yayınevi Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, yayıncılık yapmaktan çekilmeli, yayıncıların daha iyi ve kaliteli ders kitapları yayımlayabilmesi için gerekli desteği sağlamalıdır. Okullarda kaynak kitap kullanımının önü açılmalıdır. Öğretmenler öğretim programlarını destekleyen kaynak kitapları serbestçe öğrencilere tavsiye edebilmelidir.

Fatih Projesi, sadece bir donanım ve altyapı projesi olarak algılanmış, bu nedenle içerik açısından eksik kalmıştır. İçerik eksikliği projenin sürdürülebilirliğini kısıtlamaktadır. Dijital içerik üretimi özendirilip desteklenmelidir. Bu amaçla yeterli bütçe ayrılmalı ve dijital içerik yayınevlerinden sağlanmalıdır.

İntihal, yasaların konusu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir bilimsel etik konusudur.

İntihal, yasaların konusu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir bilimsel etik konusudur. Akademik yayıncılıkta yaygınlaşan usulsüz alıntı ve intihaller eser sahiplerinin ve yayıncıların mağdur olmasına, akademik yayıncılıkta kalitenin düşmesine neden olmaktadır.

Telif hakları yasaları, istisnalar dahilinde kullanıcılar ve eser sahipleri arasında adil bir dengeyi gözetmek durumundadır. İntihalin akademik çevrelerde bir çeşit şikayet aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmeli, intihalin suç olmaktan çıkarılması yönünde izlenim veren yasal düzenlemeler tekrar gözden geçirilmelidir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda değişiklikler öngören taslak yasalaşmalıdır.

Yayıncılık sektörünü teşvik, kitap okuma oranlarının artmasında etkili olacaktır. Bu amaçla edebiyatı teşvik konusunda her türlü girişim devlet tarafından desteklenmelidir.

Türkiye’de yayımlanan kitap sayısının ve kitap okuma oranlarının her yıl düzenli olarak artışı umut verici bir gelişmedir. Kitap okuma oranlarının daha da artmasını sağlamak için yayıncılığı özendirici tedbirler alınmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığının yayıncılık faliyetlerini de kapsayan Edebiyatı Teşvik Programı önemli bir adımdır, kalıcılaşması sağlanmalıdır. Başarıyla yürütülen TEDA Projesi yayıncılığımızın da dünyaya açılmasını destekleyecek bir biçimde geliştirilmelidir. Halk kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneleri geliştirilmeli ve sayıları artmalı, yerinden kitap alımı için yeterli bütçeye sahip olmalıdır. Haksız rekabeti ve yıkıcı indirimleri önlemek amacıyla birçok AB ülkesinde mevcut olan kitapta “sabit fiyat” uygulamasına geçilmeli, bu yönde yasal düzenleme yapılmalıdır. Telif hakkı ödemelerindeki stopaj oranı AB ülkelerindeki seviyeye çekilmelidir.

6. TÜRKİYE YAYINCILIK KURULTAYI PROGRAMI

Yer: 08-09 Mayıs 2014 Perşembe ve Cuma günleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü

8 Mayıs 2014 Perşembe

10.30 Açılış
Dr. Abdurrahman Arıcı (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
Prof. Dr. M. Remzi Sanver (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)
Metin Celâl Zeynioğlu (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı)

10.45 1. Oturum: “Kitapta Sansür, Otosansür/Fiili Sansür”
Yönetici: Mine Soysal (Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni)
Konuşmacılar: Can Öz (Can Yayınları, ÇGYD Başkanı), Sabri Gürses (Çevirmen), Müge Gürsoy Sökmen (Metis Yayıncılık), Sibel Oral (Gazeteci)
13.00 Öğle yemeği

14.00 2. Oturum: “Eğitim Yayıncılığının Geleceği”
Yönetici: Mustafa Nemutlu (Teknolist A.Ş. Yöneticisi)
Konuşmacılar: Dinçer Ateş (MEB Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanı), Celal Musaoğlu (Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı), Üner Karabıyık (DEKMEB Yönetim Kurulu Üyesi)

16.00 Çay/kahve molası
16.30 3. Oturum: “Kitap Tasarımı: Kapak ve Ötesi”
Yönetici: Fahri Aral (Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı)
Konuşmacılar: Enis Batur (Yazar), Mehmet Ulusel (Grafik Tasarımcı), Semih Sökmen (Metis Yayıncılık), Utku Lomlu (Grafik Tasarımcı)

10.30 4. Oturum: “Akademik Yayıncılıkta Usulsüz Alıntı ve İntihaller”
Yönetici: Koray Seçkin (Seçkin Yayınları)
Konuşmacılar: Erkin Yılmaz (Telif Hakları Genel Müdürü), Altan Gürsel (Techknowledge/Ülke Yöneticisi), Engin Erdil (FSEK Uzmanı-Hukukçu-Bilirkişi), Hakan Erdem (Tarihçi)
12.30 Öğle yemeği

13.30 5. Oturum: “Yayıncılığa Devletin Desteği”
Yönetici: Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri)
Konuşmacılar: Hamdi Turşucu (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü)
Eryaşar Eyupoğlu (Yeminli Mali Müşavir), Dr. Adem Tuncer (KOSGEB İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürü), Kenan Barut (Oxford University Press)

16.00 6. Oturum: “Kitap Tanıtımı: Reklam mı, İlan mı, Kampanya mı?”
Yönetici: Tuğrul Paşaoğlu (YAYBİR Başkanı)
Konuşmacılar: Yiğit Kalafatoğlu (Utopic Farm Ajans Başkanı ve Reklamcı), Uğurcan Ataoğlu (Alametifarika Reklam Ajansı), Vedat Bayrak (Alfa Yayınları), Özgür Akın (Yapı Kredi Yayınları)

***

Kurultay’da yapılan sansür sunumunun başka bir versiyonu için bkz. Sansür 2.0

Daha fazla Etkinlik, Güncel
6. Türkiye Yayıncılık Kurultayı (08-09 Mayıs 2014): Sansürden İntihale..

İlgilenen herkese açık olan ve iki gün sürecek kurultayda, “Kitapta Sansür, Otosansür/Fiili Sansür”, “Eğitim Yayıncılığının Geleceği”, “Kitap Tasarımı: Kapak ve Ötesi”, “Akademik Yayıncılıkta Usulsüz Alıntı ve İntihaller”, “Yayıncılığa Devletin Desteği”, “Kitap Tanıtımı: Reklam mı, İlan mı, Kampanya mı?” başlıklı altı ayrı oturumda konuşmacı olarak katılacak Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, hukukçular, yayıncılar, eğitimciler, reklamcılar yayıncılığın sorunlarını tartışacaklardır.

Kapat