Teknoloji ve Çeviri Paneli – İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü

Posted by on Eylül 26, 2014 in Duyuru

30 Eylül Dünya Çeviri Günü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü

10. Kuruluş Yıldönümü

Teknoloji ve Çeviri Paneli

 

30_EylülPROGRAM

10:30 Prof. Dr. Lütfiye Oktar – Dünya Çeviri Günü ve İEÜ Mütercim Tercümanlık Bölümü 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması Açılış Konuşması

10:50 Mütercim Tercümanlık Bölümünün Başarı Hikayeleri ve Mezunların Kısa Konuşmaları

11:20 İzmir Çeviri Öğrencileri Platformu (İZÇEV) temsilcilerinin konuşmaları

Müge Altınçınar (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Desire Eylül Cannon (Yaşar Üniversitesi

11:35 ARA

13:00 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin – İzmir Ekonomi Üniversitesi

Çeviri ve Teknoloji – Geçmiş ve Gelecek

13:30 Halil İbrahim Balkul – Sakarya Üniversitesi

Çeviri Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Çeviri Teknolojileri Eğitimi: Ulusal ve Küresel Bakış Analizi

14:00 Çağdaş Acar – Dragoman LTD. / İş Geliştirme Yöneticisi

Bulutta Çeviri Ekosistemi: Başlangıç

14:20 Bekir Diri – Dragoman LTD. / Web Çeviri Yöneticisi

Yerelleştirme ve Web Globalizasyonu

14:40 Selçuk Özcan – Dragoman LTD. / Çeviri/Kalite Otomasyonu Yöneticisi

Makine Çevirisi: Genel Bakış

15:00 Soru-Cevap

15:30 Kapanış ve İkram

 

TEKNOLOJİ ve ÇEVİRİ Paneli – Konuşma Özetleri

MEHMET ŞAHİN – Çeviri ve Teknoloji: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Dijital dünyaya doğanlar için teknoloji bugün dil bariyerlerinin aşılmasında en sık kullanılan araçtır. Son yirmi yıl çeviribilim tarihinde çok kısa bir dönemi kapsıyor olsa da bu dönemdeki teknolojik gelişmeler diğer birçok alanda olduğu gibi çeviribilim alanında da büyük değişiklikler yaratmıştır. Kültürler arası iletişimin baş aktörü ve öncüleri olan çevirmenlerin vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir araç olarak teknolojiyi en etkin ve bilinçli şekilde kullanmaları iki yönden zaruridir: (1) çeviride kalite ve üretkenliğin artırılması, (2) çevirmenin sürekliliğinin korunması. Çeviri alanında yeni ihtiyaç ve pratiklerin ortaya çıkması, uluslararası kurumların yeni teknolojileri benimsemeleri ve kullanmaları, dijital ortamda sürekli artan metin çeşitliliği ve hacmi çevirmen profilini de değiştirmiş ve çeviri teknolojilerinin çeviri eğitimi veren kurumların müfredatında yer almasını zorunlu hâle getirmiştir. Çeviri teknolojileri genel olarak sadece yazılı çeviri alanında kullanılıyor olarak algılansa da sözlü çeviride de teknoloji kullanımı yaygın olarak görülmektedir. Teknolojinin sadece çeviri uygulamalarına değil çevirmen eğitimine ve çeviri araştırmalarına da dâhil edilmesi çeviribilim alanına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

HALİL İBRAHİM BALKUL – Çeviri Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Çeviri Teknolojileri Eğitimi: Ulusal ve Küresel Bakış Analizi

Günümüzde ekonomik, askerî ve siyasi ilişkilerin tarihte hiç olmadığı kadar uluslararası iletişimi hızlandırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu faktörlerin etkisiyle çeviriye olan ihtiyaç artmış ve asgari sürede yüksek kalitede hazırlanmış çevirilere ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir ihtiyacı karşılamak adına geliştirilen çeviri teknolojileri haddi zatında akademinin bir buluşu olmaktan çok, çeviri piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda üretilen bir tür teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı çeviri teknolojilerinin yükseköğretim kurumlarında olması gereken yerini alması uzun süre almıştır. Bu çalışmada, dünyada ve ülkemizde çeviri eğitimi veren bazı üniversitelerin ilgili bölümlerinde verilen çeviri teknolojileri dersleri içerik ve işlevsellik açısından genel olarak karşılaştırılacak ve bu bağlamda ülkemizdeki çeviri bölümlerine tavsiyeler sunulacaktır. Ayrıca çeviri teknolojilerini, çeviri eğitimine entegre etmeyi konu edinen uluslararası platformda düzenlenen projeler tanıtılıp, bu projelerin çıktıları üzerinde durulacaktır.

ÇAĞDAŞ ACAR – Bulutta Çeviri Ekosistemi: Başlangıç

2006 senesinde Google Docs’un kuruluşunun hemen ardından çeviri teknolojileri en geç 2010 yılından itibaren tarayıcı bazlı sistemlere dönüşmeye başladı. Bilgisayar kasasını kırarak web’in sınırlarına ulaşan çeviriye ilişkin araçlar, bilgisayar destekli çeviri araçlarıyla sınırlı değil. Uzmanlık, başlı başına tek çözüm olma fikrini bizden uzaklaştırırken çeviri sahasında çalışan kişiler bugün doğru araçlardan oluşan ve internet ortamından erişilebilen bir ekosistem kurmak zorunda. Çeviri ekiplerinin süzülmesinden iş akışlarının takibine, üçüncü parti yazılımlarıyla entegrasyona, çeviri eşleşme oranlarından otomatik ödeme talebi göndermeye, dahası tüm bunları kullanabilen bir ekip olarak kendini doğru mecralarda etkin bir biçimde tanıtabilmeye kadar bulut çözümler her yerde. Peki, bu sahada çalışanlar bu yazılımlara nasıl uyum sağlar? Ulusötesi ortaklıklar bugün nasıl kurulabilir?

BEKİR DİRİ – Yerelleştirme ve Web Globalizasyonu

Çağımızın en büyük tanıtım yüzü olan web siteleri yabancı kültürlerde birer yerli olma yoluna web globalizasyonu ile adım atıyor. Bu süreçte karşımıza yeni kültürler, semboller, renkler, hayatlar ve algılar çıkıyor. Tüm bu bileşenleri bir araya getirip yabancı kültürde yerli olabilmek ise web sitelerinden geçiyor. Peki web sitelerinin yerelleştirme süreci nasıl işliyor? Çok dilli web sitesi yerelleştirme süreçleri nasıl yürütülüyor? Global firmalar web sitelerini nasıl en fazla kullanılan/talep edilen dilde yönetebiliyor?

SELÇUK ÖZCAN – Makine Çevirisi: Genel Bakış

Çeviri ve yerelleştirme sektöründe yepyeni bir döneme girdik. Kalite ve üretkenlik bağlamında bugüne kadar öğrendiklerimizi büyük oranda değiştiren yeni bir aktör oyunda: Çeviri Otomasyonu. Bu aktörle hangi parametreler, ne kadar geliştirilebilir? Konu hakkında yaygın olarak benimsenen görüşlerin pratikteki karşılıkları neler? Bu yeni teknoloji, çevirmenlerin mesleğini elinden almaya mı çalışıyor? Verilen süre boyunca, tüm bu soruları cevaplamanın yanı sıra sistemi ana hatlarıyla incelemeye çalışacağız. Sunum, gelişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen sektör üyelerine ve sektörün yeni sistemine uygun müfredat geliştirmek isteyen akademik camiaya hitap etmektedir.

Daha fazla Duyuru
Doğuyla Batı Arasında Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatı

Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi, Saint-Petersburg Yazarlar Birliği ve Kibatek, 15-16 Eylül'de Saitn-Petersburg'da bir uluslararası konferans düzenliyor.

Kapat