Okan Üniversitesi’nde 6. Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu Yapıldı

Posted by on Nisan 3, 2015 in Duyuru, Etkinlik

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

ÇEVİRİBİLİMDE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

6. KOLOKYUM

3 NİSAN 2015

Afiş Elif Daldeniz

Açılış Konuşmaları

10.00-10.15 Şule Kut, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi Rektörü)

Dilek Şirvanlı Özen, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Ayşe Dilek Erbora, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi, Çeviribilim Bölüm Başkanı)

Açılış Oturumu

10.15-10.30 Arzu Akbatur, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi

“Elif Şafak ve ‘Özçeviri’: Bir Doktora Tezinin Retrospektif Anlatımı”

1. Oturum

Oturum Başkanı: Buket Dabancalı (Boğaziçi Üniversitesi)

10.30-10.45 Sema Üstün, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Doktora Öğrencisi

Bir Kültürel Değişim Öznesi Olarak Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan ve 1896-1963 Yılları Arasındaki Yayıncılık Faaliyetlerinde Tercüme Üzerine Söylemi”

10.45-11.00 Leman Kamer Bilgiç İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Önerilen “100 Temel Eser” Kapsamındaki Jack London’ın ‘Beyaz Diş (White Fang)’ İsimli Eserinin Çevirilerinin İncelenmesi Üzerinden Yayınevi İdeolojilerinin Varlığının Sorgulanması”

11.00-11.15 Adeviye Aydın Koçoğlu, İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

MEB Türkçe Ders Kitaplarında Kaynak Dili İngilizce Olan Çeviri Metinlerin Çeviri Etiği Bağlamında Andrew Chesterman’ın Çeviri Normları Çerçevesinde İncelenmesi”

11.15-11.45 Tartışma

Kahve Arası

11.45-12.00

2. Oturum

Oturum Başkanı: Bilal Çelik (Okan Üniversitesi)

12.00-12.15

Muazzez Uslu, Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Doktora Öğrencisi

2000’lerden Sonraki Sol Yazında Yeniden Çeviriler”

12.15-12.30 Olcay Sevimli, İstanbul Şehir Üniversitesi, Çevirmen

George Perec’in ‘La Disparition’ Eserinin İngilizce ve Türkçe Çevirilerine Antoine Berman’ın Çeviri Eleştirisi Modeli (“Une Critique des Traductions”, 1995) Üzerinden Bütüncül Bir Bakış”

12.30-12.45 Selin Saraçoğlu, İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

George Perec’in ‘La Disparition (Kayboluş)’ Adlı Romanının Kaynak ve Erek Kültürlerdeki Alımlanmasının Yanmetinsel Öğeler Bağlamında İncelenmesi”

12.45-13.15 Tartışma

Öğle Yemeği

13.15-14.30

3. Oturum

Oturum Başkanı: Hüseyin Yurtdaş (İstanbul Üniversitesi)

14.30-14.45 Harika Karavin, Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı İngilizce & Çevirmenlik Bölümü, Okutman

“Mizah Çevirisi: Jerome K. Jerome’un Three Men In a Boat Romanının Türkçe’ye Yeniden Çevirilerinin Betimsel Çözümlenmesi

14.45-15.00 Murat Erbek, Anadolu Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Araştırma Görevlisi

“Diller Arasındaki Yapısal Farkların Edebi Çevirideki Rolü: Halid Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” Romanının Almanca Çevirisi Üzerine Analitik Bir Çalışma”

15.00-15.25 Tartışma

Kahve Arası

15.25-15.40

4. Oturum

Oturum Başkanı: Esra Çetintaş (İstanbul Üniversitesi)

15.40-15.55 Selin Çağan, İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

“Bilge Karasu’nun Gece ve Kılavuz Adlı Yapıtlarına ve Söz Konusu Yapıtların Fransızca Çevirilerine Metinlerarası Bir Yaklaşım”

15.55-16.10 Serpil Yavuz Özkaya, Kırklareli Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Araştırma Görevlisi

Virginia Woolf’un A Writer’s Diary Eserinin Türkçedeki İki Metninin Çeviri Kuramları Kapsamında Karşılaştırılması”

16.10-16.35 Tartışma

Genel Değerlendirme

16.35 – 16.45

Düzenleme Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Seyhan Bozkurt

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Tükel Kılıç

Danışma Kurulu: Alev Bulut, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Ayşe Dilek Erbora, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi)

Ayşe Fitnat Ece, Doç. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Betül Parlak, Doç. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Cemal Demircioğlu, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)

Ebru Diriker, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)

Hülya Arslan, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)

Müge Işıklar Koçak, Yrd. Doç. Dr. (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Özlem Berk Albachten, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)

Saliha Paker, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)

Seyhan Bozkurt, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)

Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)

Yeşim Tükel Kılıç, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)

Daha fazla Duyuru, Etkinlik
“Çeviri, Teknoloji ve Piyasa” Konulu Bir Anket Çağrısı

Dergimizin yazarlarından ve Çeviri ve Teknoloji adlı kitabın sahibi İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık bölümü eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin yeni...

Kapat