7. Elif Daldeniz-Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu

Posted by on Mart 11, 2016 in Duyuru, Etkinlik

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

ELİF DALDENİZ BAYSAN ÇEVİRİBİLİMDE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KOLOKYUMU VII

11 MART 2016

10.00-10.15 Açılış Konuşmaları

10.15-10.45 Açılış Oturumu

Şule DemirkolErtürk, Yrd.Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü

İstanbul ve Çevirmenleri: Bir Tez Süreci Üzerine Notlar”

  1. Oturum Oturum Başkanı: Rana Marcella İncekara, Boğaziçi Üniversitesi 10.45-11.00 Devrim Ulaş Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi

Türkiye’de “Müstehcen” Edebiyat Çevirisi ve Sansür: Çevirmen ve Patron Olarak Avni İnsel”

11.00-11.15 Abdullah Küçük, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi “The Forty Rules of Love ve Aşk Romanlarının Bağlamı – İki Kitabın Arkasındaki Yazar / Çevirmen”

11.15-11.30 Burcu Taşkın, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Engelli Çevirmenlerin Mesleki Alandaki Konumları ve Bourdieu Çözümleri”

11.30-12.00 Tartışma

12.00-13.30 Öğle Yemeği

  1. Oturum Oturum Başkanı: Ceyda Elgül, Boğaziçi Üniversitesi

13.30-13.45 Simge Yılmaz, Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi

Çeviri Neyi Yeniden İnşa Eder? Temsil, Medeniyet, Aktarım”

13.45-14.00 Aslı Polat, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi

Habercilikte Kurumsal Söylemin Oluşumunda Çevirinin Rolü: Bbc Türkçe Örneği”

14.00-14.15 Mehmet Erguvan, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi “Bağıntı Kuramı Bağlamında Family Guy Dizisindeki Mizahi Kültürel Unsurların Türkçe Çevirisi”

14.15-14.45 Tartışma

14.45- 15.00 Kahve Arası

  1. Oturum Oturum Başkanı: Bilal Çelik, Boğaziçi Üniversitesi

15.00-15.15 Utku Çağırıcı, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Böl. Yük. Lisans Öğrencisi

Kültürel Çeviri: Çeviribilim için yenilik mi, retorik mi?”

15.15-15.30 Duygu Dalaslan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeviribilim Doktora Programı,

ÖYP Araştırma Görevlisi

Raymond van den Broeck’un Çeviri Eleştirisi Modeli Doğrultusunda Erzurum Halk Bilmecelerinin İngilizce Çevirilerinin İncelenmesi”

15.30-15.45 Selahattin Karagöz, Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Türkiye’de Dijital Oyun Yerelleştirme Süreci ve Süreç Bileşenleri”

15.45-16.15 Tartışma

16.15 – 16.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

Düzenleme Kurulu:

Yrd. Doç. Dr. Seyhan Bozkurt Yrd. Doç. Dr. Cemal Demircioğlu Arş. Gör. Eylül Gökyüz

Danışma Kurulu:

Alev Bulut, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi) Ayşe Dilek Erbora, Prof. Dr. (Okan Üniversitesi) Betül Parlak, Doç. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Cemal Demircioğlu, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi) Ebru Diriker, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)

Hülya Arslan, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)

Müge Işıklar Koçak, Yrd. Doç. Dr. (Dokuz Eylül Üniversitesi) Özlem Berk Albachten, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi) Saliha Paker, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi)

Seyhan Bozkurt, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi) Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. (Boğaziçi Üniversitesi) Yeşim Tükel, Yrd. Doç. Dr. (Okan Üniversitesi)

https://ceviribilimokan.wordpress.com/

Daha fazla Duyuru, Etkinlik
veysel atayman ilan birgun
Bir Çeviribilim Düşünürü: Veysel Atayman (1941-2016)

Çeviri ve yayın hayatında büyük bir iz bırakan Veysel Atayman'ı vakitsizce yitirdik.

Kapat