Cemal Demircioğlu: “Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı”

Posted by on Ağustos 10, 2016 in Duyuru, Kitap

Prof. Dr. Cemal Demircioğlu’nun daha tez aşamasında tartışma yaratan ve yayını uzun zamandır beklenen kitabı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından, “Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı” adıyla yayınlandı.

“Cemal Demircioğlu’nun uzun yıllar üzerinde çalıştığı kitap, Doğu-Batı ekseninde bir karşılaştırma niteliği taşıyor.

Günümüzde kültürler ve edebiyatlar arası ilişkileri, çeviri alanına odaklanarak inceleyen disiplinlerarası bir araştırma sahası olan çeviri tarihi, bir tür uygarlık tarihi sayılıyor. Cemal Demircioğlu’nun bu çalışması ise, 1980’lerden günümüze, çeviri tarihi ve tarihyazımı konularında geliştirilen akademik söylemleri seçilmiş bir literatür bağlamında ele alıyor; Türkiye içinden ve dışından araştırmacıların çeviri tarihini düşünme biçimlerine ışık tutuyor.

Kitap ayrıca Osmanlı kültüründe çeviriyi, Arap-Fars-Türk edebiyatları arasındaki etkileşimi ele alan bilimcilerin yöntem önerilerine ve yaklaşımlarına da yer vererek Türkiye odaklı tarihsel çeviri araştırmalarına ilgi duyanların başvuracağı bir yapıt ortaya koyuyor.

Cemal Demircioğlu

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans derecesini aynı üniversitede Yeni Türk Edebiyatı alanından, doktora derecesini ise Çeviribilim alanından aldı. Çeviribilimsel bakışla Osmanlı çeviri tarihi ve çeviri kavramlarına ilk kez odaklanan doktora araştırmasıyla Boğaziçi Üniversitesi Doktora Tezi Ödülü’nü (2006), daha sonra European Society for Translation Studies (EST) tarafından üç yılda bir verilen Genç Araştırmacı Ödülü’nü (2007) aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Tanzimat dönemi çeviri etkinlikleriyle ilgili dersler verdi. Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü öğretim üyesidir. Osmanlı ve modern Türk toplumunda çeviri tarihi, çeviri tarihinde yöntem ve diliçi çeviri alanlarında çalışmalar yapıyor.”

Demircioğlu, çeviribilime Prof. Dr. Saliha Paker’in öncülüğünü yaptığı, yeni bir paradigma getiren kitabın içeriğini bir filmde kapsamlı bir şekilde değerlendirmiş:

 

Daha fazla Duyuru, Kitap
Dokuz Eylül Üniversitesi: Osmanlıdan Avrupa Birliği’ne Çeviri, 10-12 Mayıs

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Topluluğu (DEÜÇEV) tarafından, 10-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında çeviriyi Osmanlıdan günümüze, edebiyat çevirisinden toplum çevirmenliğine dek bir çok yönüyle ele alan, çok katılımlı bir toplantı düzenliyor. Toplantı uzman olmayanların katılımına da açık bulunmaktadır. DEÜÇEV bu yıl içinde ayrıca "Çeviri İşinde, Eğitiminde ve Araştırmalarında Teknoloji," "Çeviride Kalite ve Çevirmenin Mali ve Hukuksal Yükümlülükleri ve Hukuk" başlıklı toplantılar da gerçekleştirmişti.

Kapat