“Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi” Yirmi Beşinci Yılında..

Posted by on Ağustos 21, 2016 in Duyuru

 

hacettepeceviribilim-k

Türkiye’de yirmi beş yıldır çeviribilim alanında akademik makaleler yayınlayan Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’nin Ocak 2017’de 23. sayısı yayımlanacaktır. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde akademik makaleler yayınlayan hakemli dergi MLA (Modern Language Association) tarafından dizinlenmektedir; içinde bulunduğumuz yıl itibariyle de yeniden ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenecektir.

Dergi 2016 yılında iki farklı sayı yayımlamıştır. Nisan ayında yayımlanan 22. sayıda, kültürlerarası diyalog ve çeviri bağlantısı, sözlü çeviri eğitimi, yurt dışında çeviri faaliyetleri, altyazı çevirisi ve sömürgecilik sonrası edebi eserlerin çevirisi gibi çok çeşitli alt alanlarda çalışmalar yer almıştır. Ağustos ayından yayımlanan özel sayıda ise 15-16 Ekim 2015’te Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Dışa Açılım Aracı Olarak Çeviriye Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türk Kültürünün Çeviri Yoluyla Temsili” adlı sempozyumda sunulan bildirilerden yola çıkılarak hazırlanan makalelerden seçmeler bulunmaktadır.

Derginin 2017’de yayımlanacak 23. sayısında da, önceki sayılarda olduğu gibi, yazın çevirisi, özel alan (hukuk, tıp, ekonomi, vb.) çevirisi, işitsel-görsel çeviri, teknik çeviri, basın çevirisi, sözlü çeviri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, dilbilim ve çeviri, çeviri sosyolojisi, terimbilim ve terim çalışmaları gibi konulara yer verilecektir.

Yine bu sayı, 2015 yılında kaybettiğimiz, Türkiye’de çeviribilim alanında pek çok öğrenci yetiştiren ve birçok akademisyen üzerinde büyük emekleri bulunan Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş’ın anısına ithaf edilecek ve sayıda dileyen akademisyenlerin kendisiyle ilgili düşüncelerine de yer verilecektir.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 23. sayısında makalelerinin yayımlanmasını isteyen araştırmacıların makalelerini en geç 15 Eylül 2016 tarihine kadar ceviribilim@hacettepe.edu.tr adresine göndermeleri beklenmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgiye www.ceviribilim.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

hacettepeceviribilim-2k

Daha fazla Duyuru
Cemal Demircioğlu: “Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı”

Prof. Dr. Cemal Demircioğlu'nun daha tez aşamasında tartışma yaratan ve yayını uzun zamandır beklenen kitabı Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından, “Çeviribilimde Tarih ve Tarihyazımı” adıyla yayınlandı.

Kapat