Çocuk Yazını ve Çevirilerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım

Posted by on Mayıs 17, 2017 in Etkinlik

Çocuk Yazını ve Çevirilerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım*

22 Mayıs 2017

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çok Amaçlı Salon

PANEL PROGRAMI

09:15-09:30

Açılış Konuşmaları

09:30-10:00//Prof. Dr. Necdet Neydim, İstanbul Üniversitesi

“Çocuk Edebiyatının Kavramsal Yolculuğu”

10:00-10:30//Doç. Dr. Oğuz Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

“Çocuk ve Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi”

10:30-11:00 //Yrd. Doç. Dr. Önder Çetin, Ege Üniversitesi

“Dünyada ve Türkiye’de Ekoeleştiri Kuramına Genel Bir Bakış”

11:00-11:20// ARA-Kahve

11:20-11:50//Yrd. Doç. Dr. Banu Akçeşme, Erciyes Üniversitesi

“İngilizcenin Yabancı Dil olarak Öğretilmesinde Kullanılan Ders Kitaplarına Ekoeleştirel bir Yaklaşım: Doğa Temsili üzerine Söylem Analizi”

11:50-12:20// Prof. Dr. Neslihan Kansu-Yetkiner, Yrd. Doç. Dr. Derya Duman, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Prof. Dr. Yasemin Yavuz, Ankara Üniversitesi

“Çeviri Çalışmalarına Ekoeleştirel Bakış ve (Yeniden) Çeviri Yoluyla Çocuk Edebiyatında Çevre Okuryazarlığı: Bir TÜBİTAK projesinin Öncül Bulguları”

12:20-14:00// ARA-Öğle Yemeği

14.00-15.00

Yuvarlak Masa Oturumu

“Türkiye’de Çocuk Edebiyatı ve Çevre”

Moderatör: Prof. Dr. Necdet Neydim

Top Yayıncılık Temsilcisi: Özlem Tortop Akkaya

Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü: Asuman Nesibe Gök

Yazar: Fidan Çobanoğlu Kaplan

Yazar: Eşref Karadağ

Kapanış

16:00 Kokteyl

*Bu panel 115k145 nolu 1001 projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Projenin ayrıntıları için bkz. Çeviri Çalışmalarına Ekoeleştirel Bakış

 

Daha fazla Etkinlik
7. Elif Daldeniz-Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu

7. Elif Daldeniz-Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu - 11 Mart 2016 günü yapılıyor.

Kapat