Osmanlı’da Çokkültürlü Yaşam ve Dil Oğlanları

Posted by on Aralık 10, 2007 in Etkinlik

Çeviribilimci Doçent Dr. Sâkine Eruz, 13 Aralık 2007, Perşembe günü, ÇEVBİR’in Uluslarası Pera Festivali çerçevesinde düzenlediği bir etkinlikte, Pera’daki Dil Oğlanları Okulu’nun tarihine ilişkin bir konuşma yapacak. Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan bu etkinliğe katılım serbest.

Osmanlı’da Çokkültürlü Yaşam ve Dil Oğlanları

Üç kıtaya yayılan bir coğrafyada yüzyıllarca egemenliğini sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nda çokkültürlülük yaşamın bir parçasıydı. Sayısız dilin konuşulduğu imparatorluğun başkenti 15. yüzyıldan itibaren, üç dünya dinini içinde barındıran, çeşitli adlarla anılan İstanbul’du. Cenevizlilerin, Venediklilerin, Habsburgluların, Flamanların, Fransızların, İspanyol kökenli Musevilerin ve daha nice ulustan insanın ve Osmanlı’nın değişik kökenli tebaasının yaşadığı Pera bölgesi ise kendine özgü bir tarihi canlandırır. Doğu’nun, yüzü hep Batı’ya dönük bu ilginç mahallesi 16. yüzyılda Venediklilerin, 17. yüzyılda Habsburgluların ve 17./18. yüzyıllarda Fransızların kurduğu “Dil Oğlanları ve Tercümanlar” okullarına ev sahipliği yaptı.

Çokkültürlülüğü ve çevirmenleri anlatan sunumda ilkin Pera’daki çokkültürlü yaşam değişik dini inançları olan komşularıyla birlikte Beyoğlu’nda yaşayan, 19. yüzyılda Selanik’ten İstanbul’a gelen bir Osmanlı ailesinin bireyleri ağzından aktarılıyor. Bu çokkültürlü toplumda iletişimi sağlayan dilmaçlar ve çevirmenler konusu ise 16. yüzyıldan başlanarak 18. yüzyılda Pera’da Fransızların kurduğu Dil Oğlanları Okulu üzerinden anlatılıyor. Zaman zaman geri dönüşlerle Osmanlının bu adsız kahramanlarının renkli yaşantılarından örnekler verilerek ardlarında bıraktıkları eserler üzerinden çevirmenlerin Doğu ve Batı kültürüne katkıları ele alınıyor.

Sâkine Eruz-Esen (Doç. Dr.): Çocukluğunu Kastamonu, Ankara, İstanbul ve Almanya’da geçirdi. Avusturya Lisesi’nden mezun oldu. Almanya’da ve Türkiye’de Sanat Tarihi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Pedagoji okudu. Uzun yıllar Almanya’da eyaletlerce onaylı çevirmen ve öğretmen olarak görev yaptı. 1986 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi’nde görevli. 1993 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde öğretim üyesi. Çeviri Eğitimi, Hukuk Çevirisi, Kültür ve Kent Tarihi üzerine çalışmaları var.

Tarih: 13 Aralık 2007 Perşembe

Saat: 18:00 – 20:00

Yer: Pera Müzesi

Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65 34443 Tepebaşı – Beyoğlu – İstanbul (Müzenin bulunduğu yerin krokisi için bkz. http://www.peramuzesi.org.tr/iletisim.html)

Daha fazla Etkinlik
Cevat Çapan: Türkiye’de Şiir Çevirisi

  Haliç Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün düzenlediği “Türkiye’nin Çevirmenleri” başlıklı konferans dizisinin üçüncüsü, 10 Aralık 2007 günü yapılıyor. Cevat Çapan'ın...

Kapat