Mevlânâ’nın Dili: Mesnevi Çevirileri

Posted by on Aralık 26, 2007 in Etkinlik

ÇEVBİR, 29 Aralık 2007 günü, Nur Artıran, Mine Yazıcı, Ahmet Metin Şahin ve Gülcay Teniker’in konuşmacı olarak katılacağı “Mevlânâ’nın Dili: Mesnevi Çevirileri” başlıklı etkinliğini gerçekleştiriyor. Etkinlikle ilgili basın açıklaması aşağıda yer alıyor:

UNESCO Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin doğumunun 800. Yılı olduğu için 2007’yi Mevlânâ yılı ilan edince bu yıl hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli yerlerinde büyük mutasavvıfla ilgili çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Biz de ÇEVBİR olarak Mevlânâ’yı kendi meşrebimizce anmak ve üzerinde şimdiye kadar yeterince durulmamış olduğuna inandığımız bir konuda, yani Mevlânâ’dan yapılan çeviriler konusunda bir tartışma başlatabilmek için mütevazı bir girişimde bulunmak istedik.

Son dönemde birbiri ardına yayınlanan Mesnevi çevirilerini gerçekleştiren gizli kahramanların, yani çevirmenlerin bu çok zor işe hangi saiklerle girdiklerini, çeviride en çok hangi meselelerin kendilerini zorladığını, Mevlânâ’nın üzerinde epeyce durulan ve daha da çok durulması gereken felsefesinin yanında ülkemizde yeterince tartışılmamış dilinin özelliklerini ve bunları Türkçede karşılamak için nasıl çabalar verdiklerini, bir mutasavvıf olarak Mevlânâ’yı nasıl değerlendirdiklerini konuşmak istiyoruz. Ahmet Metin Şahin kendi çeviri anlayışını, Nur Arıtan da yıllarca çalışmalarına asistanlık yaptığı merhum Şefik Can’ın Mesnevi çevirisini bize bu açılardan anlatacaklar. Mine Yazıcı da daha eski kuşaktan Türk ve Anglosakson çevirmenlerin Mevlânâ çevirirken neler yaptıklarını anlatacağı için ortaya iyi bir panaroma çıkacak. Gülcay Teniker ise genç kuşak çevirmenlerin Mevlânâ düşüncesine nasıl bakmaları gerektiğini, “farklı kültürlerin hem merkezinde hem de bu kültürlerin birbirlerine değdiği noktalarda konumlanan çevirmenler” için “ne olursan ol gene gel’ diyen bu felsefenin neden çok değerli olduğunu anlatacak.

Bütün çevirmenleri ve Mevlânâ ve tasavvuf felsefesiyle ilgilenen herkesi aramızda görmek isteriz.

Ahmet Metin Şahin: 1935 Ağrı doğumlu. Emekli öğretmen, şair. Farsça va Arapça biliyor. Hisar dergisi yazarlarından. Muhammed İkbal, Sadi ve Feridüddin Attar’dan tercümeleri yayınlandı. Ünlü Mesnevihan Şefik Can’ın teşvikleriyle aruz veznini kullanarak on yılda tamamladığı manzum Mesnevi tercümesi bu yıl Kaynak Yayınları tarafından yayınlandı. Sadi’nin Bostan’ını ve Mevlânâ’nın bütün rubailerini çevirmek üzere hazırlıklar yapıyor.

Nur Artıran: Öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalışan H.Nur Artıran çocukluğundan beri tasavvufla da çok yakın olarak ilgilendi. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi ve Eserleri üzerine yapmış olduğu çalışmaları ve yazmış olduğu eserleriyle dünyanın en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan merhum “Sertarik Mesnevihan” Şefik Can’ın (1909- 2005) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu. Hocası Şefik Can adına, Cevahir-i Mesneviyye, Mesnevi’den Hikayeler ve Milli Eğitim Bakanlığının tavsiyesi üzerine Okullar için Mesnevi’den seçmeler adlı kitapları yayıma hazırladı. Merkezi Zürih’te bulunan İsviçreli Mevleviler topluluğunun başkan yardımcılığını da yapıyor. Yurt içinde ve yurt dışında bir çok konferanslar verdi, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı. Halen Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Ben Ötesi Psikoloji Derneğinde düzenli Mesnevi sohbetleri yapmakta olup Mevlevilikle ilgili çeşitli çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir.

Mine Yazıcı: 1956 yılında İstanbul’da doğdu. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1979-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde hizmet verdi. 1996 yılında Almanca Çeviri Bölümünde başladığı çeviri yüksek lisans programını 1999’da tamamladıktan sonra İngilizce Mütercim tercümanlık bölümünde görev aldı. 2006 çeviribilim alanında Doçent unvanını aldı. Çeviri Etkinliği, Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları ve Yazılı Çeviri Edinci adlı üç kitabı ve çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Gülcay Teniker: 1976’da Trabzon’da doğdu. 1994 yılında girdiği İTÜ-İnşaat Fakültesi’ne bağlı Çevre Mühendisliği bölümündan 1999 yılında mezun oldu. 2003 yılında İÜ-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu, 2004’ten itibaren gene aynı fakültenin Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümüyle çift anadala başladı. 2007 yılında her iki bölümden de mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Çeviribilim anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı, halen bu bölümde kayıtlı yüksek lisans öğrencisi olup çeşitli yayınevlerine çeviri yapmaya devam etmektedir. Doğu edebiyatına ve Mevlânâ’ya olan özel ilgisi hem aldığı Fars Dili eğitiminden hem de kişisel merakından kaynaklanıyor.

Tarih: 29 Aralık 2007 Cumartesi

Saat: 14:00 – 17:00

Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Adres: Turan Emeksiz Sokak Numara 6, 344450 Beyazıt – İSTANBUL. Tel: (0212) 522 31 67

Daha fazla Etkinlik
Osmanlı’da Çokkültürlü Yaşam ve Dil Oğlanları

Çeviribilimci Doçent Dr. Sâkine Eruz, 13 Aralık 2007, Perşembe günü, ÇEVBİR'in Uluslarası Pera Festivali çerçevesinde düzenlediği bir etkinlikte, Pera’daki Dil...

Kapat