Çeviribilim Yaratıcı Şiir Çevirisi Yarışması: Toros Öztürk

Posted by on Mart 1, 2010 in Yarışma

İSKELETLERİN BALADI

Allen Ginsberg ile Toros Öztürk

Aldı Başkanlık Makamından iskelet
İmzalamam dedi o yasa teklifini
Aldı Meclis Başkanı iskelet
İmzalayacaksın elbet dedi hepsini

Aldı Milletvekili iskelet
İtiraz ediyorum dedi bilinsin
Aldı Yüce Divandan iskelet
Zaten bundan dedi ancak bunu beklersin

Aldı Askerî iskelet
Bomba alın dedi çok tesirli bombalar
Aldı Kalburüstü Sınıftan iskelet
Ölsün dedi açlıktan bekȃr analar

Aldı Yahoo’dan iskelet
Yeter lan dedi bitsin bu pornolar
Aldı Sağcı iskelet
Yüreğiniz dedi sızlasın baylar

Aldı Derin İlahiyat iskeleti
İnsan Sureti dedi tanrınınkidir aynen
Aldı Genel Ahlak iskeleti
Yok canım dedi benimki bana ait tamamen

Aldı Buda iskelet
Şefkat dedi esas zenginliktir
Aldı Şirketten iskelet
Ama dedi sağlığınıza zarar verir

Aldı Kadim Mesih iskelet
Yoksullara dedi gerin kanat
Aldı Tanrının Oğlu İskelet
AIDS’e dedi bir çare bulun fakat

Aldı Eşcinsel Düşmanı iskelet
Bu top güruh dedi başa bela
Aldı Muhafazakâr Hareketten iskelet
Bak hiç şans verilmeyecek dedi siyahlara

Aldı Sert Erkek iskelet
Kadınlar dedi yerlerini bilsin
Aldı Köktendinci iskelet
Ama insan ırkı dedi çoğalsın varsın

Aldı Yaşam Hakkı’ndan iskelet
Fetüsün de dedi canı var canı
Aldı Kürtaj Yanlısı iskelet
Cehenneme git lan dedi çek arabanı

Aldı İşten Atılan iskelet
Robotlar dedi elimden işimi kaptı da
Aldı Suçluya Göz Açtırmayan iskelet
Basın dedi biber gazını bu güruha

Aldı Vali iskelet
Kaldırın dedi öğle yemeğini okullardan
Aldı Belediye Başkanı iskelet
Bütçe kısıntısını dedi kemirsinler o zaman

Aldı Yeni Muhafazakâr iskelet
Temizleyin dedi sokakları yersiz yurtsuzlardan
Aldı Serbest Pazardan iskelet
Yararlanın ama dedi onların etinden budundan

Aldı Düşünce Kuruluşu iskeleti
Serbest Pazar dedi tek yol bu
Aldı Tasarruf & Kredi iskeleti
Devlete dedi ödetelim o zaman bunu

Ballad of Skeletons b

Aldı Chrysler iskeleti
Kazandırsın dedi hem sana hem bana
Aldı Nükleer Santral iskeleti
Rabbena hep bana dedi hep bana

Aldı Ekolojik iskelet
Gökyüzü dedi mavi kalsın n’olur
Aldı Çokuluslu iskelet
İyi de dedi bunun sana ne yararı olur?

Aldı KASTA’dan* iskelet
Zengin ol dedi işte serbest ticaret
Aldı ‘Fason Fabrikası’ndan** iskelet
Rezil iş yerlerinde dedi üç kuruşa talim et

Aldı zengin TTGA’dan*** iskelet
Tek dünya dedi ve de yüksek teknoloji
Aldı Alt Sınıftan iskelet
Bizim de dedi bassınlar kıçımıza tekmeyi

Aldı Dünya Bankası iskeleti
Kesilsin dedi ağaçların hepsi
Aldı IMF iskeleti
Alın dedi bol bol Amerikan peyniri

Aldı Azgelişmişlerin iskeleti
Pirinç dedi istiyoruz biz
Aldı Gelişmiş Ülkeler iskeleti
Satın dedi yok pahasına varsa neyiniz

Aldı Ayetullah iskelet
Ölsün dedi yazar ölsün
Aldı Joe Stalin iskelet
Sen de dedi benim yoldasın

Aldı ‘Orta Krallık’tan**** iskelet
Tibet’i dedi biz hap diye yutarız
Aldı Dalai Lama iskelet
Midene dedi fena otururuz

Ballad of Skeletons a

Aldı Dünya Korosu’ndan iskeleti
Ama dedi budur onların kaderi
Aldı ABD iskeleti
Kurtarmamız şart dedi Kuveyt’i

Aldı Petrokimya iskeleti
Kükresin dedi bombalar gürlesin!
Aldı Sanrılar Gören iskelet
O zaman dedi bir dinozoru tütsülesin

Aldı Nancy’nin iskeleti
Yalnızca dedi hayır diyeceksin hayır
Aldı Rasta Tarikatı’nın***** iskeleti
Uç bakalım Nacy dedi bol keseden üfür

Aldı Demagog iskelet
Bırak dedi Marihuana çekmeyi falan
Aldı Alkolik iskelet
Varsın dedi çürüyüversin karaciğerin aman

Aldı Keş iskelet
Abi dedi bir dozcuk ayarlayamayız mı yani?
Aldı Büyük Birader iskelet
Tıkın dedi şu aşağılık herifleri içeri

Aldı Ayna iskeleti
Baksana dedi güzelsin hey
Aldı Elektrikli Sandalye iskeleti
Yahu dedi ne o kızartılan şey?

Aldı Sohbet Programı iskeleti
Koyayım dedi suratının ta ortasına
Aldı Aile Değerleri iskeleti
Aile terbiyem dedi çarpsın suratına

Aldı NY Times iskeleti
Bu dedi uygun değil yayınlanmaya
Aldı CIA iskeleti
Dikkat ettin mi peki satır aralarına?

Aldı Internet Ağı iskeleti
İnanacaksın dedi yalanlarıma
Aldı Reklam iskeleti
Sakın ha dedi kalkışma uyanıklığa!

Aldı Medyadan iskelet
İnan dedi bana her zaman sen
Aldı Koltukta Lök gibi Oturan iskelet
Yahu ne diye endişe ediyorsun ki benden?

Aldı TV iskeleti
İnsin dedi midene esaslı lokmalar
Aldı Haber Dairesi iskeleti
Haberleri dinlediniz dedi iyi uykular

* Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması  (NAFTA)
** Maquiladora: Meksika sınırında Amerikalıların ucuz iş gücü ve vergi avantajından yararlanmak için kurduğu fabrikalar
*** TTGA Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
**** Çin
***** Rastafarian. Jamaica’da siyahların seçilmiş kullar olduğuna inanan ve sembolü marihuana yaprağı olan bir tarikat

***

Çevirmen Toros Öztürk, İstanbul Üniversitesi, İngiliz Filolojisi’nden 1976 yılında mezun olmuştur.  Çeviri çalışmaları arasında, Nancy Ni Fan’ın Kılıçkuş (Notos) adlı romanın, David Zane Mairowitz ve Alain Korkos’un Suç ve Ceza (NTV) ve Andrzej Klimowski ve Danusia Schejbal’ın Usta ve Margarita (NTV) çizgiroman uyarlamalarının çevirileri bulunmaktadır.

(Ayrıca bkz. şiirin özgün haliGöksenin Abdal, Ebru Yıldırım ve Özlem İlyas çevirileri)

Daha fazla Yarışma
Çeviribilim Yaratıcı Şiir Çevirisi Yarışması: Ebru Yıldırım ve Özlem İlyas

"Kurukafalı Dünya Bankası: Kesin gitsin ağaçları. Kurukafalı IMF: Alın Amerikan doları."

Kapat