Saray Kahvaltısına Katılacak Çevirmenler

Posted by on Nisan 26, 2010 in Mizah

Sarayda açılım kahvaltısına katılmak için çevirmen ismi önerilerinde, çokdilli kitap çevirmenlerinin en ünlülerinden Celal Öner’in ismi ilk sırada yer alıyor. Çevirmenlerin de açılım sürecine katkıda bulunması gerektiğini savunanlar, Celal Öner’in Dostoyevski, Gogol, Balzac, Dickens çevirileriyle Avrupa kültürünü derinliğine tanıyan bir çevirmen olarak, mesleğin sorunlarını AB standartlarında dile getireceğini belirtiyorlar.

Kafka, Tolstoy, Dostoyevski, Voltaire çevirmeni Turgay Türk, Mustafa Bahar, Elanur Bahar gibi çevirmenler önde gelen diğer isimler arasında yer alıyor. Listenin devamında Vedat Gültek, Esin Yıldız, Fatma Kolçak, Serhan Bozkurt, İnci Kara, H. Zekai Yiğitler, Denizhan Gül, Melik Rafiyev, Erdener Tunalı, Hasan Can, Canan Başoğlu, Hamit Kaplan gibi isimler var. Klasik eser çevirilerinin bu usta ve ünlü isimlerinin, ülkenin toplumsal ve kültürel sorunlarına önem vermelerinin Türkiye’nin başlıca ihtiyaç ve ihraç maddesi olan Yüz Temel Eser çevirilerine ağırlık vermiş olması nedeniyle, açılım çerçevesinde bu eserlerin azınlık dillerine çevrilmesi sürecini de yönlendirebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere, Ermenice, Kürtçe, Lazca, Süryanice, Tatarca, Çerkesçe, Boşnakça.. gibi çeşitli dillerde eğitim sürecinde, Yüz Temel Eser’in bu dillere de kazandırılması hedefleniyor.

Diğer yandan paket yayınları ve gazete kampanyalarıyla çeviri dünyasına canlılık getirmiş olan yayınevi ve gazetelerin yayıncı, editör ve yazı işleri müdürlerinin de çevirmenlerle kahvaltıya davet edilmesi gündemde. Bu çerçevede Star, Sabah, Taraf gibi gazetelerin, Alkım, Oda, Zambak, Antik Kitap, Elips gibi yayınevlerinin isimleri anılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan “21’inci Yüzyıl Öğrenci Profili Çalıştayı”nda “Yüz Temel Eser okutamayan öğretmen olmasın” yönünde öneriler getirilmiş olmasının, açılımın çeviri ekseninin büyük önem taşıdığı konusunda görüş birliği içinde. Önümüzdeki okul döneminde sayının kademeli olarak artırılmasıyla, 200, 300.. 1000  Temel Eser paketleri sayesinde çevirmenlerin işsizlik sorununun ortadan kalkacağı, gazete ve yayınevlerinin daha şimdiden buna hazırlık yapmakta olduğu da umut verici söylentiler arasında.

Kahvaltıya simültane çevirmenleri temsil etmek üzere çağrılacak isimler netleşmiş değil. Fakat Davos çevirmeninin çağrılmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.